Samensmelten van Abrahamitische religies

De Bijbelse profetieën met betrekking tot de eindtijd en de komst van Yeshua/Jezus beginnen steeds meer vorm te krijgen. Israël speelt daarin een voortrekkersrol. Maar in eerste instantie vanuit een verkeerde kant. Ze werken in de politiek onbewust mee aan de vervulling van de Bijbelse Profetieën, die de antichrist op het podium zal brengen. 


1 Thessalonicenzen 5:3

Want wanneer zij zullen zeggen:

Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen,

zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

Daniël 9:27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang.
Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.

Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.


We richten de focus op                

Danny Danon

geboren op 8 mei 1971) was de 17e permanente vertegenwoordiger van Israël bij de Verenigde Naties en is momenteel voorzitter van de World Likud. Danon was eerder lid van de Knesset van de Likud -partij, als minister van Wetenschap, Technologie en Ruimtevaart en als vice- minister van Defensie. Tijdens zijn termijn in de 18e Knesset was Danon plaatsvervangend voorzitter, voorzitter van de speciale commissie voor de rechten van het kind en voorzitter van de commissie voor immigratie, absorptie en diasporazaken. In juni 2016 werd Danon verkozen tot voorzitter van de Juridische Commissie van de VN , de eerste Israëliër ooit die deze functie bekleedde. (Wikipedia)

Aanvullende informatie: Danny staat aan het hoofd van een klein groepje gelijkgezinden, aangeduid met 'Danonisten'.  Hij is een tegenstander van de tweestatenoplossing, hij is vóór het doorgaan van bouw van Israëlitische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Hij promoot een Joods Israël.

Zijn wens is dat het Hoog gerechtshof minder zeggenschap heeft.  Van 2015 - 2020 was hij Israëlisch ambassadeur van de Verenigde Naties. Op de foto hieronder (een videoscreen) zien we hem spreken op  12 december 2022

"Abraham Accords Global Leadership Summit" in Rome –

Tijd om de cirkel van vrede uit te breiden!  

We zien op de achtergrond "Shares past - Common Future". dat is :  Gedeeld verleden - Gezamenlijke toekomst. Het is de aanloop naar de valse vrede en de wereldregering die de antichrist zal promoten.  De vrede waarvan Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5:3: 

Want wanneer zij zullen zeggen:

Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen,

zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

video

Dit gaat via de Abrahamakkoorden, waarbij nog meer landen zich zullen gaan  aansluiten. Je ziet het aan de slogan

                                                                                                                         "Tijd om de cirkel van vrede uit te breiden"

een slogan die ook Netanyahu zich eigen heeft gemaakt.  Ze hopen dat Ryad in Saudi Arabië zal volgen in de normalisatie overeenkomst. Het eerste bezoek van Netanyahu is naar Ryad en hij heeft grote verwachtingen om de cirkel van vrede uit te breiden. 

Toen Danny voor de Verenigde Naties werkte ontwikkelde hij initiatieven om vrede en veiligheid regionaal te vergroten.  Danny sprak in Rome een profetisch woord: "Het is tijd dat moedige leiders uit de schaduw treden en volledige vrede wordt bereikt tussen alle kinderen  van Abraham."

De verwachting is dat we binnen een jaar een overeenkomst zien tussen Saudi  Arabië en Israël. 

Zo'n normalisatie overeenkomst brengt ons hoogstwaarschijnlijk bij het verbond dat in Daniël 9:27 genoemd wordt:

Daniël 9:27a Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang.  

Danny zegt het zelf, het is dus een kwestie van tijd dat moedige leiders uit de schaduw  treden en volledige vrede wordt bereikt. 

Hij streeft ernaar om al die religies samen te smelten.
Aan het einde van zijn toespraak zei deze, om zijn Abrahamitische halfbroeders tegemoet te komen: INSHALLAH (als Allah het wil)

Jesaja 28:14-15

Daarom, hoor het woord van de HEERE,
u, spotters,
u, heersers over dit volk
dat in Jeruzalem is!
OMDAT U ZEGT: WIJ HEBBEN
EEN VERBOND GESLOTEN MET DE DOOD,
EN MET HET RIJK VAN DE DOOD
ZIJN WIJ EEN VERDRAG AANGEGAAN,

wanneer de alles wegspoelende gesel voorbijtrekt,
komt hij niet bij ons,
want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt
en in het bedrog hebben wij ons verborgen,

 • Jeremia 6, vers 14

  Zij genezen de breuk van Mijn volk op het lichtst, door te zeggen: Vrede, vrede! Maar er is geen vrede.
 • Jeremia 8, vers 11

  Zij genezen de breuk van de dochter van Mijn volk op het lichtst door te zeggen: Vrede, vrede!
 • Ezechiël 13, vers 10

  Daarom, ja, omdat zij Mijn volk misleid hebben door te zeggen: Vrede, hoewel er geen vrede is, bouwt de een een wankele muur, en zie, dan bepleisteren anderen die met kalk.
 • Ezechiël 13, vers 16

  te weten de profeten van Israël die over Jeruzalem profeteren en er een visioen van vrede voor zien, hoewel er geen vrede is, spreekt de Heere HEERE.
 • Openbaring 17:12-13 En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.

Die tien horens zouden dat de tien 'moedige' koningen /leiders zijn, die nog in de schaduw aan het werk zijn en er straks uit zullen treden, die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen? Ze zullen het koningschap ontvangen voor een korte periode. In vers 13 wordt vermeld hoe eensgezind ze zijn en dat ze macht aan het beest zullen overdragen. 

De tien koninkrijken
Het waarnemen van de tekenen der tijden

Ze zullen democratisch besluiten dat het beest de 10 koningen mag gaan leiden. Danny Danon aan de top die ze willen creëren. Er is zo'n eensgezindheid, die je nu al kunt proeven.  Ze zullen uit de schaduw stappen. De Verenigde Naties hebben de wereld al opgedeeld in tien koninkrijken.  (Ik kon dat niet vinden, wel een indeling van de club van Rome, waarvan onze oud-koningin erelid is:)  

We zien deze ontwikkelingen voor onze ogen. De vraag is alleen of wij open ogen hebben om dat te zien. 

Het is zorgelijk dat deze dingen niet in de gevestigde kerken aan de orde komen. Maar de Bijbel zegt: "Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen,"

Hieronder een filmopname waarin Benjamin Netanyahu zijn nieuwe regering in de Knesset presenteert. Netanyahu en Lapid praten  op 29 december 2022 over normalisatie met Saudi Arabië in de Knesset. Netanyahu zei in één der interviews dat de Israëlische normalisatie vrede met de hele Arabische wereld zou betekenen. Waarom? 

Omdat het Soenisme de grootste hoofdstroom is in de Islam.

De Saudi's genieten in de Soenitische gemeenschap groot aanzien en de Saudische geestelijkheid vormt één van de belangrijkste machtcentra in de Soenitische wereld.  Als de Saudies normaliseren dan zullen er hoogstwaarschijnlijk vele  Soenitische landen uit de Moslim wereld zich aansluiten. Denk maar aan Turkije, Pakistan, India, Afghanistan, Noord- en West Afrika, maar ook Maleisië en Indonesië. De nieuwe premier van Israël Netanyahu, vertelde aan de Knesset, het Israëlische parlement, dat één van de belangrijkste taken was  van de nieuwe regering om 'de cirkel van vrede' uit te breiden met Arabische landen. 

 

Israel: Netanyahu en Lapid spreken over de  normalisatie met Saudi Arabië in de Knesset

- 29 december 2022

Kijk naar deze video. (de tweede video op de pagina) De vertrekkende premier Lapid, die nu opposittieleider wordt,  reageerde in zijn toespraak door te zeggen dat het zijn regering was die vooruitgang boekte bij het normaliseren van de banden met Ryad. Dat klopt ook, hij was degene die het eerste zetje heeft gezet tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.  Zo zien we dat premier Naftali Bennett van het podium moest verdwijnen om de Bijbelse profetie te vervullen.  Dat was inderdaad degene die het eerste zetje heeft gegeven. Hij zei: "als de regering doorgaat op de ingeslagen weg zullen we binnen de kortste tijd een akkoord met de Saudi's bereiken." Dit zei Lapid, ook verwijzend naar de versterking van de Abraham akkoorden bereikt onder zijn termijn als premier.  We zien duidelijk voor ogen waar ze mee bezig zijn. 

DE DERDE TEMPEL

Wat we ook hebben gezien is het volgende: de Knesset bespreekt het voorstel om een nieuwe minister aan te stellen met als portefeuille "de derde tempel".  Dit is serieus besproken in de Knesset commissie. Degenen die Gods Woord kennen zien hoe dichtbij we zitten bij de vervulling van de profetieën.  Ze willen dit binnen een jaar bereiken.  De tijd zal het leren.

Maar we mogen weten dat onze God volledig 'in control' is. Hij heeft de touwtjes van deze wereld in handen, Het gaat allemaal volgens Zijn perfecte plan,  ook dit wat hier plaatsvindt.  Hoe dubbel dat ook klinkt, Hij laat het toe en Hij stuurt het zo op Zijn manier, zodat Zijn woord wordt vervuld. Wat een zekerheid in een onzekere wereld.

 

 

 

 

Bron:

Kenneth Johannes

Jur & Ida