To translate this page into different languages, click here

(4) Beschouwingen vanuit de overheid

Esther stelt zich de vraag: "hoe komt nu de polarisatie en hoe worden wij weer één"?  Ze wil ons daarin inzicht geven. 

De vraag wordt gesteld "moet je nu de overheid gehoorzamen?"

Op het lijstje staat dat de kraamvrouwen (maar bedoeld zijn de vroedvrouwen) echt ongehoorzaam waren aan hun eigen overheid door de babies te laten leven. Van Martin Luther King is de uitspraak  "De mens heeft de morele verantwoordelijkheid om ongehoorzaam te zijn aan verkeerde wetten."

Menigeen was ongehoorzaam. Rachab idemdito. Zij was inwoner van Jericho, ze was ongehoorzaam aan het stadsbestuur, waardoor zij de verspieders redde. Richters waren ongehoorzaam aan eigen bezetter. Zo bezet de duivel onrechtmatig de wereld. Gods Geest maakt je ongehoorzaam aan de bezetter. Daniël was tegenover de premier ongehoorzaam.  Onderstaand lijstje spreekt verder voor zichzelf. 

Het mooiste vindt Esther van Petrus, Paulus en Yeshua. Ze zijn ongehoorzaam, niet aan de Tora zoals zoveel christenen denken. Het was ongehoorzaamheid aan de Farizeese wetten, de mondelinge leer. Elke verbetering in de samenleving kwam tot stand door ongehoorzaamheid aan de overheid. 

Een overheid heeft een mandaat.   Wat we in 1 Timotheüs 2: 1 en 2 lezen is het mandaat wat de overheid heeft. Zij moet ervoor zorgen dat de gelovigen in rust en stilte God kunnen dienen. Het gebed moet dan ook zijn om de overheid in staat te stellen dat doel te dienen.  Dit is waar de overheid toe is aangesteld.

Romeinen 13:1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld,
2. zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen.
3. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen.
4. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet.
5. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten.
6. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn.

 

Het gezag is door God ingesteld. Daarom moeten overheidspersonen beseffen dat er Iemand boven hen staat. Vers 3: "Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet". Nou, Esther die van de boerderij komt, kan heel wat vertellen van mensen die het goede deden en toch beboet werden. Dat gebeurt meerdere malen. Esther weet soms niet wat de reden is, ze hebben echt hun best gedaan en hebben geen kwaad gedaan en niettegenstaande dat komt er een fikse boete "op de mat".  We weten niet wat we fout gedaan hebben, zo ingewikkeld is die wetgeving. Niet voor niets houden de boeren demonstraties.  Wij faciliteren de overheid door belastingen te betalen. Het is terecht dat wij belasting betalen opdat de overheid maatregelen kan nemen zodat wij een rustig en stil leven hebben om God te dienen. De dienaars van God "die juist daarmee voortdurend bezig zijn" vers 6.  Waar moet de overheid voortdurend mee bezig zijn?  Met het kwade te wreken en het goede te belonen.  Tot tweemaal toe wordt in dit gedeelte de overheid "dienaar van God" genoemd. God moet er boven staan! Maar waarom hangt Baphomet boven het hoofd van de premier? Onze regering is geen dienares van God.

De To-do's voor gezagsdragers, hier rechts aangegeven, zijn bekend bij goede leiders. Dat heet dé-escaleren. Het recht doen en het  wreken van kwaaddoeners.... als je het kwade niet wreekt en laat lopen en het goede beboet, dan krijg je onrust. En een goede leider anticipeert ook, want die kijkt vooruit. 

Wat je NOOIT moet doen als overheid, is paniek en onrust zaaien. Want dat is namelijk escaleren en dan ben je geen goede leider.  Dat kan niet, dat is niet jouw mandaat. En wijs geen zondebok aan, dat heet namelijk in de moderne taal "haatzaaien". Haatzaaien is verboden bij de wet. De overheid mag dit dus nooit doen.  "Zondebok" is een benaming van iemand de schuld geven die geen schuld heeft. 

De overheid vergeet haar mandaat. Zo ontstaan crisissen die niet nodig waren. Het is allemaal onrust. Getrouwe burgers krijgen boetes. Ze hebben niet geanticipeerd. Het noodhospitaal in  Ahoy Rotterdam is afgebroken. Ze hadden het kunnen laten staan, er is nu toch geen concert. Door de media wordt paniek onder het volk gebracht. De media worden misbruikt om een zondebok aan te wijzen. Esther heeft heel wat getrouwe burgers boetes zien krijgen. Ze doen niet aan geld witwassen, ze stelen niet, ze krijgen gewoon boetes. De toeslagenaffaire. Getrouwe  burgers worden gerekend onder misdadigers. Op de Coronacrisis was niet geanticipeerd. Dit is belangrijk: Breng geen paniek onder het volk door de media. Dat is niet hun mandaat. Dat mag helemaal niet.

Ze wijzen de opstandige kudde als zondebok aan en dat is ernstig. Esther zag gisteren nog een interview met Hugo de Jonge, de minister van volksgezondheid. Het was een studentje die aan Hugo vroeg: "wat vindt u er nu van dat mensen geen vaccin willen?" Hugo antwoordde: "de zorg die staat dag en nacht voor ons klaar, die kanjers uit de zorg werken zich bijna uit de naad en jij bent niet eens bereid om een prikje te halen." Ongelooflijk! Wat een reactie! Het komt er op neer dat hij zegt: "als jij geen vaccin neemt dan waardeer jij de zorg niet".  Dat is een zondebok aanwijzen, haatzaaien! Toen kwam hij met die frikandel. "Je weet niet wat er in een vaccin zit,  je weet ook niet wat er in een frikandel zit." Esther weet niet wat er in een frikandel zit en daarom heeft ze haar hele leven geen frikandel gegeten. Als je het niet weet dan eet je het niet. Hoe komt het dat ze dit doen? Hoe komt het dat ze een zondebok aanwijzen?  Ik (Esther) hoor daarbij, ik ben zo'n opstandig schaap die dan wel ergens in het midden staat, omdat ik wel vind dathet ziekteverloop van  corona ernstig is. Maar de overheid is boos op mij. Esther is echt een slecht mens zonder empathie. Esther is juist een erg sociaal mens, maar de overheid zegt dat ze dat niet is. 

Dit zie ik vooruit.... Je gaat straks schuldig verklaard worden. Dit gaat oorlog geven. Ze zijn schuldig aan de lockdown, zij zijn schuldig aan het voortduren van de mondkapjesplicht. Sterker nog: zij zijn schuldig aan de zieken en de doden!!! Zij zijn schuldig aan het faillissement van de horeca.  Dit is heel ernstig en dit is waarom tweedracht oorlog gaat worden.  Dat komt omdat er een zondebok is aangewezen. Hadden ze dat maar nooit gedaan. Dit was niet nodig geweest. Want twee meningen kunnen heel goed naast elkaar bestaan.

Hoe komt het dat een overheid zo ontrouw is geworden aan haar mandaat?

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb