Uit het nieuws 24-08-2020 (deel 7)

Door: Franklin ter Horst (Laatste bewerking: 30 augustus 2020)

Agenda 2030 van de Verenigde Naties streeft naar depopulatie (deel 7)

 

De hele wereldbevolking moet gevaccineerd worden.

 

De wereldwijde lockdowns zijn ontworpen om uiteindelijk de hele wereldbevolking de vrijheid te ontnemen en zullen tot een ongekende wereldwijde economische vernietiging leiden. Om uit de lockdown te komen zal men een vaccin tegen het Wuhan-virus moeten accepteren en voorzien zijn van een immuniteitspaspoort. Het vaccin wat er komt kan niets anders dan een nep vaccin zijn. Volgens Naturalnews gaat het om een depopulatie-vaccin. Alleen zij die zijn gevaccineerd zullen zich weer vrij kunnen bewegen. Zij die de agenda van de machthebbers tarten en weigeren zich te laten vaccineren zullen aan draconische beperkingen worden onderworpen. Zonder dit paspoort zal men als een paria behandeld worden, een gevaar voor de omgeving en daardoor van alle vrijheden worden beroofd. Er zal sprake zijn van een flinke stap in de richting van totalitarisme. 

Bill Gates wil dat het vaccin gekoppeld wordt aan een wereldwijd controlesysteem zodat men kan controleren wie het vaccin wel en niet gehad heeft. Microsoft vroeg in 2019 een patent aan voor een cryptovalutasysteem gekoppeld aan lichaamssensor, met als publicatienummer WO2020-060606.

Ook de Rockefeller Foundation heeft een uitgebreid document gepubliceerd “het Covid-19 Testing Action Plan” waarin stap voor stap de strategie wordt uiteengezet om de hele wereldbevolking te kunnen traceren: “Digitale apps en privacybeschermde trackingsoftware moeten algemeen worden toegepast om een completere contacttracering mogelijk te maken. Om de Covid-19-epidemie volledig te beheersen, moeten we wekelijks de meerderheid van de bevolking testen.” 

In Amerika is een wetsvoorstel ingediend om elk jaar 100 miljard dollar te besteden aan een systeem dat de regering carte blanche zal geven om - desnoods met geweld - binnen te dringen in alle huizen. Het plan is om mensen tegen hun wil te testen en iedereen die positief test voor het Wuhan-virus uit het gezin te verwijderen en in quarantaine te plaatsen.

Dit wetsvoorstel heet H.R.6666. Degenen die besluiten om zich te verzetten tegen het verplichte merkteken zullen te maken krijgen met vaccinterrorisme. Klik hier voor een glimp wat er staat te gebeuren.

Mensen die het merkteken weigeren zullen worden gestraft voor burgerlijke ongehoorzaamheid met boetes en zelfs met gevangenisstraf. De wereld gaat naar een tweedeling; zij die de machthebbers gehoorzamen tegenover de ongehoorzamen. Mensen die niet willen gehoorzamen zullen door de machthebbers worden buitengesloten en vervolgd. Eerst de wereldbevolking muilkorven (mondkapje), daarna het nepvaccin, dan het merkteken. Wat je ziet gebeuren is een hele zorgelijke ontwikkeling. Satan laat zijn gezicht zien.

Ze zullen zeggen dat het vaccin wat nu in ontwikkeling is, veilig zal zijn maar de ervaring is dat vaccins maar al te vaak levenslange schade hebben aangericht bij miljoenen nietsvermoedende mensen. De bewijzen daarvoor worden al jaren aangekaart door artsen wereldwijd. Ze worden echter altijd belachelijk gemaakt en gecensureerd door de corrupte media en overheden. Een van de redenen dat vaccins dodelijk kunnen zijn of ernstige handicaps veroorzaken is het feit dat ze materiaal bevatten van onder meer apen, varkens, kalveren en nog veel meer dieren. Ook wordt er massaal weefsel van geaborteerde baby's gebruikt. Dat werd door de peetvader van vaccinaties, Dr Stanley Plotkin in een 9 uur durend vraaggesprek bevestigd. In het interview komt naar voren dat er 76 kinderen levend zijn geaborteerd. Hun hart en milt werden in stukjes gesneden, om tot die cellijnen te komen, die uiteindelijk in vaccins worden gebruikt.

Plotkin staat na Bill Gates op de 2e plaats in de top 50 van meest belangrijke mensen op het gebied van vaccins. Sinds de jaren zestig worden cellijnen van geaborteerde foetussen gebruikt om vaccins te maken waaronder de huidige vaccins tegen rodehond, waterpokken, hepatitis A, gordelroos en volgens Natural News nu ook voor het Wuhan-virus. De barbaarsheid die gepaard gaat met de vernietiging van het menselijk leven is nauwelijks te bevatten. Klik hier voor de schokkende dagelijkse stand van zaken van het aantal geaborteerde baby’s. Foetussen zijn dus in ruime mate voorhanden. De satanische machthebbers hebben de ongeborenen nodig voor allerlei doeleinden.

Geaborteerde foetussen worden niet alleen gebruikt voor vaccins want er bestaat zelfs een wereldwijde handel in geoogste organen van geaborteerde kinderen. De satanisten beschermen deze demonische bloeddorstige activiteiten in ruil voor tijdelijke macht over een instortende wereld! Ongeboren leven doet er niet meer toe. Volgens cijfers van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) zijn er in 2019 wereldwijd 40 tot 45 miljoen ongeboren kinderen gedood in de moederschoot. Of: 125.000 per dag. Onvoorstelbaar!

Ze hebben het leven van ongeborenen nodig voor het Wuhan-vaccin

Is er op deze aarde geen groter kwaad dan abortus. De organisatie die in de Verenigde Staten het heft in handen heeft is de satanische Planned Parenthood. De oprichter hiervan is Margaret Sanger, een schaamteloze eugeneticus die geloofde dat hele rassen en klassen van mensen inferieur waren en dus "ongeschikt" om zich voort te planten; hun groeiende geboortecijfer was volgens Sanger 'de grootste bedreiging voor de beschaving'. Dit omvatte immigranten, mensen met een psychische aandoening, de armen, de 'Aziatische rassen' en zwarten, die ze 'menselijk onkruid' noemde. De waarheid is een ongewenste gast in de abortusindustrie.

Een abortuskliniek van Planned Parenthood in Amerika blijkt delen van geaborteerde kinderen voor 60, 80 of 100 dollar per stuk te koop aan te bieden. Het gaat om handjes, voetjes, weefsel, levertjes, hartjes, huid… Zelfs complete geaborteerde kindjes worden verhandeld als koopwaar. Het schandaal rond deze organisatie is ronduit schokkend. Dit blijkt uit video’s, gemaakt met verborgen camera’s.

Sommige video’s overtreffen de gruwelijkste horrorfilms die ooit zijn gemaakt. Sommige geaborteerde baby’s blijken namelijk bijna volgroeid te zijn en levend te worden opengesneden om hun organen en hersenen te ‘oogsten’. Voormalig Stem Express medewerkster Holly O’Donnell vertelt hier in een ‘undercover’ video die door het pro-life Center for Medical Progress werden gemaakt, hoe ze bij Planned Parenthood getuige was van de meest afschuwelijke taferelen.

Het Center for Medical Progress concludeert dan ook dat Planned Parenthood zich schuldig maakt aan ‘absolute barbaarsheid. Diverse video’s bevatten hartverscheurende opnames over de ‘absolute barbaarsheid’ van de abortus praktijken en het verkopen van baby organen door Planned Parenthood.

Eén van de met een verborgen camera geïnterviewde medewerkers van de abortusorganisatie gaf aan met de extra winst wel een Lamborghini te willen kopen. Een andere geïnterviewde liet weten – indien gewenst – compleet intacte ongeboren kindjes te kunnen leveren.

De verkoop van menselijke delen is verboden in Amerika en kan een gevangenisstraf van 10 jaar opleveren en een boete van 500.000 dollar maar de Amerikaanse overheid kijkt de andere kant op. Een aanzienlijk deel van de Amerikaanse politici wilde na de onthullingen van de diverse schrikbarende video’s de subsidie van zo’n half miljard jaar dollar per jaar aan Planned Parenthood stoppen, maar de meerderheid van de parlementsleden was hierop tegen bij een stemming. Het is goed dat door de geheime opnamen de duistere moordpraktijken naar buiten komen.

Planned Parenthood ontkent vanzelfsprekend alle beschuldigingen en noemt het oogsten van baby organen een ‘humanitaire onderneming’. Wij leven in een samenleving waar ongeboren levens er niet toe doen. De dood regeert. Het leven wordt vermoord. Een samenleving die het recht op abortus viert, is een samenleving waar Gods schepping wordt geminacht. Het is een samenleving waar Gods tegenstander, de mensdoder vanaf de beginne, de dienst uitmaakt.

In Psalm 139:14 staat dat elk ongeboren kind wonderbaar door God wordt geweven in de moederschoot. Klik eens op dit verbazingwekkende filmpje waarin in 4 minuten het wonder te zien hoe het leven zich in de baarmoeder ontwikkeld. Iedereen zou dit filmpje moeten zien, zeker degenen die overwegen hun ongeboren kindje te laten aborteren. Het respect voor dit prachtige nieuwe leven is echter allang verleden tijd. Er is sprake van massamoord op het ongeboren leven.

Wanneer het ongeborene niet meer is dan een wegwerpartikel

Duizenden aborteurs in november 2019 bijeen in Kenia

Het was de meest verschrikkelijke conferentie die ooit op Afrikaanse bodem is gehouden. Een bijeenkomst van meer dan 10.000 aborteurs en radicale feministen, in Nairobi, Kenia. Pro-life groepen waren niet welkom. Op de agenda stonden onderwerpen als: Legalisatie van prostitutie. Legalisatie van het homohuwelijk. Volledige beschikbaarheid van mogelijkheden om van sekse te veranderen. Vrije abortus voor 10- tot 18-jarigen, zonder toestemming van de ouders.

De eindverklaring van deze conferentie werd gebruikt om regeringen in Afrika en ook wereldwijd onder druk te zetten. Vijf jaar geleden werd deze conferentie gehouden in Caïro, waar voor het eerst de agenda van bevolkingscontrole door abortus werd opgesteld. Sinds deze bijeenkomst zijn de abortus "rechten" nagenoeg wereldwijd doorgevoerd. 

Op 25 augustus 2020 betrad Abby Johnson het podium van de Republikeinse Nationale Conventie om een ​​aangrijpende uiteenzetting te geven over wat er allemaal achter de schermen van de abortusindustrie gebeurt. Daarbij riep zij Amerika op om zich tegen de abortuspraktijken te verzetten door president Donald Trump te steunen. Johnson is een voormalig directeur van een Planned Parenthood die zich in 2009 bekeerde tot de pro-life-beweging en leidt nu een non-profitorganisatie die mensen helpt de abortusindustrie te verlaten. Zij vertelde hoe zij op een banenbeurs werd gerekruteerd voor Planned Parenthood. "Ik geloofde echt dat ik vrouwen hielp", zei ze. "Maar de dingen zijn drastisch veranderd in 2009” en onthulde vervolgens talloze details over de abortus industrie. In het jaar 2009 werden haar ogen geopend door een drietal incidenten. Eerst werd zij gekozen tot werknemer van het jaar tijdens het gala van de door de Margaret Sanger Award, opgerichte organisatie Planned Parenthood. Daar kreeg zij te horen dat het aantal abortussen moest worden verdubbeld. Niemand kan zich de barbaarsheid van abortus voorstellen als je het niet zelf hebt meegemaakt, zei ze.

Gedwongen vaccinaties en verplichte medische experimenten die worden uitgevoerd zijn in strijd met het Verdrag van Genève en in de Universiele Verklaring van de rechten van de mens. Alle wereldburgers hebben het volste recht om een opgedrongen vaccin te weigeren. Regel 92 "Biologische experimenten" zijn verboden door de eerste en tweede Conventie van Genève, terwijl de derde en vierde conventie van Genève "medische of wetenschappelijke experimenten" verbieden die niet gerechtvaardigd zijn door de medische behandeling van de betrokken persoon. Maar deze verdragen zullen de machthebbers volkomen genegeerd worden.

Europese Commissie wil soepeler regels voor vaccin.

Bij het zoeken naar een vaccin voor het Wuhan-virus worden zelfs de normale protocollen voor veiligheid van vaccins gewoon overgeslagen. Zo vindt de Europese Unie dat voor het vinden van het Wuhan-vaccin de bestaande regels van genetische manipulatie tijdelijk moet worden versoepeld. De Europese Commissie wil dus dat het mogelijk moet worden te sleutelen aan het DNA van organismen. Om bezwaren weg te nemen zegt de Commissie dat het om een tijdelijke versoepeling van de regels gaat, en niet een permanente. Niks tijdelijk! Dit zijn angstaanjagende berichten. De kliek in Brussel wil dat eind 2022 alle burgers van Europa gevaccineerd zijn. Volgens Eurocommissaris Kyriakides is er geen tijd te verliezen want zegt ze: “zolang er geen vaccin is, is niemand veilig”. Maar zo is het niet! Als er straks een vaccin is “is niemand meer veilig!” Wat Brussel ook aan het doen is, is ons een ware censuur op te leggen, tegen allen die kritiek hebben op de besluiten van Brussel aldus Ramon Bril in (Café Weltschmerz).

Sommige onderzoekers vrezen dat het vaccin dat de machthebbers ons willen toedienen in werkelijkheid een euthanasie-injectie zal zijn die de komende 2-3 jaar aan miljarden mensen zal worden opgedrongen. Klik hier voor de video waarin Bill Gates en Henry Kissinger oproepen tot massavaccinatie en wereldbestuur. Dat deze vaccinaties, die onvoldoende op veiligheid zijn getest, ziekteplagen gaan veroorzaken zal eerder als een voordeel worden gezien omdat in het programma Agenda- 2030 het grootste deel van de mensheid van deze aardbol zal moeten verdwijnen. Bill Gates zegt zich geen zorgen over het aanstaande vaccin te maken. Hij is van mening dat zo’n 70 tot 80 procent van de wereldbevolking het vaccin zal nemen omdat men weer een normaal leven wil leiden zoals men dat voor de Wuhan-virus crisis gewend was. Zie ook hier hoe Gates zijn lach amper kan inhouden terwijl hij aankondigt dat er een tweede ‘pandemie’ aan komt, die veel erger zal zijn dan de eerste.Van vrijheid zal geen sprake meer zijn, als deze plannen doorgevoerd worden.

Carrie Madej, arts uit de Amerikaanse staat Georgia onderzocht het coronavaccin en slaakt een alarmkreet: ‘Ze liegen’.Het coronavaccin beangstigt haar. “Dit is een compleet nieuw vaccin. Dit is iets heel anders dan het griepvaccin,” zegt ze in een video op YouTube. “Het vaccin verandert de manier waarop wij leven, wie wij zijn en wat wij zijn. En dat gaat heel snel.”Ze merkt op dat mensen als Elon Musk van SpaceX en Ray Kurzweil van Google een groot voorstander zijn van transhumanisme, een versmelting van de mens en kunstmatige intelligentie.Moderna, een bedrijf dat momenteel hard werkt aan een coronavaccin, is opgericht door Derek Rossi, een bioloog die zich vooral bezighoudt met genetische manipulatie. Het bedrijf heeft nog nooit eerder een vaccin of medicijn voor mensen gemaakt, aldus Madej.Het vaccin wordt toegediend door middel van een pleister met oplosbare micronaalden. Die pleister bestaat uit hydrogel, het enzym luciferase en het vaccin zelf. De vaccinontwikkelaars stellen dat het vaccin ons DNA, ons genoom niet zal veranderen. “Dat is niet waar. Ze liegen,” zegt dr. Madej.“Het vaccin brengt een stuk kunstmatig DNA of RNA in ons lichaam.

Omdat het kunstmatig is, kun je er patent op aanvragen. Zijn Moderna, de Bill & Melinda Gates Foundation en het ministerie van Defensie straks eigenaar van een deel van ons genoom?” vraagt ze zich af.Het enzym luciferase – afgeleid van Lucifer – zorgt ervoor dat je met een speciale app op je smartphone het gebied rond de pleister kunt scannen, als bevestiging dat je bent gevaccineerd. “Het geeft je ook een nummer. Je bent vanaf dat moment een product.”Tot slot hydrogel, dat ontwikkeld is door Darpa, een instituut van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van militaire technologie. “Hydrogel is gebaseerd op nanotechnologie, microscopische robots. Die kunnen worden gekoppeld aan kunstmatige intelligentie,” legt de arts uit.Het coronavaccin is volgens haar verre van veilig en ze vindt het dan ook kwalijk dat hier geen aandacht voor is in de media. “Ga zelf op onderzoek uit. Waarom houdt het leger zich bezig met onze vaccins?”In de video gaat de arts ook dieper in op de rol van Bill Gates.

 

Ook Rutte&Co zijn druk doende om ons van een vaccin te voorzien. Minister van volksverlakkerij Hugo de Jonge heeft samen met Frankrijk, Duitsland en Italië een contract gesloten met farmaceut AstraZeneca dat samenwerkt met de Universiteit van Oxford. Het vaccin van AstraZeneca wordt door de WHO gezien als één van de meest veelbelovende vaccinkandidaten wereldwijd. In een document van de ‘Pharmaceutical Integrety Coalition’ staan 58 pagina’s met rechtszaken die gevoerd zijn tegen AstraZeneca. Het bedrijf heeft 520 miljoen dollar aan boetes moeten betalen. Kennelijk staan de farmaceutische multinationals boven de wet. Zij betalen de boetes alsof het onderdeel is van hun marketing-budget en gaan vervolgens gewoon verder met het produceren van kwalijke vaccins. Zaken doen met dubieuze vaccinproducenten behoort voor Rutte&CO kennelijk ook tot het nieuwe normaal. Om in de toekomst te voorkomen dat dit soort bedrijven nog geconfronteerd worden met hoge boetes, zijn ze zelfs vrijgesteld van welke aansprakelijkheid dan ook. Zie hier hoe De Jonge en Rutte reageren op vragen over vaccins.

 

Het internationale persbureau Reuters meldde op 30 juni 2020 dat AstraZeneca van ‘de meeste landen waar het overeenkomsten mee heeft gesloten’ bescherming heeft gekregen voor toekomstige schadeclaims in verband met het door hen ontwikkelde vaccin. Ze kunnen dus wettelijk nergens meer voor aansprakelijk worden gesteld als hun vaccins schade aan de volksgezondheid aanrichten. De samenleving kan hier dus niets meer tegen ondernemen. Ze mogen dus ongestoord vaccins ontwikkelen die miljoenen mensen het leven kunnen kosten. De schandalige gedwongen injecties van joodse proefpersonen met experimentele stoffen onder het nazi-regime, mogen dus straks ongestoord worden toegepast op de hele wereldbevolking. Dat is precies wat satan wil; Gods schepping vernietigen. Hij heeft een heel leger aan volgelingen beschikbaar die deze plannen onderschrijven promoten en voor hem uitvoeren. Het is een totalitaire staatsgreep waarin de hele wereldbevolking in terecht is gekomen. Het kweken van angst is daarbij garantie voor succes. Hermann Göring, Duits politicus, militair leider en een vooraanstaand lid van de NSDAP kreeg tijdens het Proces van Neurenberg de vraag hoe hij de steun kreeg van het Duitse volk. Dat is simpel, antwoordde Göring, het enige wat de overheid nodig heeft om mensen tot slaaf te maken, is angst.

Herman Göring

 Als mensen bang zijn voor de politieke leiders is er sprake van tirannie en dat is nu in Nederland het geval. Ouderen zijn bang dat ze worden opgesloten en worden afgezonderd van hun geliefden- ondernemers zijn bang dat ze hun deuren moeten sluiten -werknemers zijn bang dat ze hun baan verliezen- artsen zijn bang voor de gevolgen als zij kritische vragen stellen over het coronabeleid- politieagenten zijn bang voor de gevolgen als zij immorele opdrachten niet uitvoeren- gezinnen zijn bang dat BOA’s en politie zonder aankondiging hun huis binnenvallen- Nederlanders die houden van hun privacy zijn bang dat ze constant online gevolgd worden door een corona-app en velen zijn bang dat het ontwikkelde vaccin tegen het Wuhan-virus enorme schadelijke gevolgen zal hebben voor hun gezondheid.

 

In Amerika heeft Donald Trump “Operatie Warp Speed ​​(OWS)” aangekondigd. Hij wil dat er zo snel mogelijk een vaccin wordt ontwikkeld. 

Volgens Natural News gaat Trump  samenwerken met de grootste criminelen uit de farmaceutische industrie zoals farmaceutisch gigant en vaccinfabrikant GlaxoSmithKline (GSK). Dit bedrijf is vooral bekend geworden door haar criminele activiteiten en is regelmatig aangeklaagd voor gerommel met drugs, samen met Moderna en AstraZeneca waar ook Hugo de Jonge zijn order heeft geplaatst. Zo hebben ze toegegeven een grootschalig omkoopprogramma te hebben uitgevoerd, waarbij ze minimaal 44.000 artsen hebben omgekocht.

De leiding over Operatie Warp Speed is door Trump in handen gelegd van generaal Moncef Slaoui, voormalig topmanager van GlaxoSmithKline. De bedoeling is dat er tegen 1 januari 2021, 300 miljoen vaccins klaarliggen. Het gaat om een soort militaire operatie wat bedoeld is om het Amerikaanse volk zo snel mogelijk met behulp van het leger te vaccineren.

Maar liefst een derde van de Amerikanen blijkt bezorgd te zijn over de veiligheid van het vaccin omdat bekend is dat in bestaande vaccins zoals die tegen de mazelen, de bof, waterpokken, HPV en andere infectieziekten een bizarre lijst van giftige en onethische ingrediënten verwerkt zit. Daarnaast zal volgens Mike Adams een unieke RFID code in het vaccin verwerkt worden dat via een app gekoppeld zal worden aan een GPS locatie en vervolgens geupload worden naar een enorme overheidsdatabase. Degenen die het vaccin weigeren zullen te maken krijgen met vaccinterrorisme. Zo pleitte op 13 augustus op Fox News, Dr. Marc Siegel ervoor om ongevaccineerde kinderen van een gele button te voorzien met de tekst ‘no hugs please’, zodat iedereen meteen kan zien dat ze bij de verkeerde categorie mensen horen.

Deze kinderen zouden dan niet meer mogen worden aangeraakt, totdat ze gevaccineerd zijn. Als je dit soort uitspraken hoort gaan je gedachten spontaan uit naar de duistere periode van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 2019 eiste dezelfde figuur dat mensen die vaccins weigeren zouden moeten worden aangeklaagd en gevangen gezet, inclusief artsen die weigeren aan vaccinatiecampagnes mee te doen. 

Wanneer hebben wij dit meer gezien?

Agenda 2030 van de Verenigde Naties streeft naar depopulatie (deel 8) volgt op 31-08-2020. (de laatste aflevering uit deze serie.

Franklin ter Horst

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb