Uit het Nieuws 31-08--2020

Uit het nieuws 31-08-2020

Door: Franklin ter Horst

Agenda 30 van de Verenigde Naties streeft naar depopulatie (deel 8)

 

Het ware doel achter Agenda-2030 is controle over de totale mensheid. Absolute dominantie over alle mensen, waarbij soevereiniteit en vrije wil tot het verleden zullen behoren. Moderne identificatiesystemen op basis van biometrie en chiptechnologie zullen worden ingezet om de mensheid te brandmerken om ze zo te kunnen controleren en te manipuleren. Machtswellustelingen zijn het die zich als goden voelen wanneer ze op het podium staan en de wereldbevolking met een vermanende vinger toespreken.

 

Er zullen normen worden vastgesteld die gelden voor de hele wereld en er zullen wereld handhavers (taskforces) in het leven worden geroepen (BOA’s in het kwadraat) die erop zullen toezien dat alles wereldwijd volgens deze standaarden van de machthebbers gebeurt en dat alles wat er plaatsvindt binnen de doelstellingen van hun satanische programma valt. Terwijl het overgrote deel van de wereldbevolking nog steeds in diepe slaap verkeert over de plannen van de machthebbers, zijn de door hen aangewezen marionetten bezig met het uitwerken van hun duivelse plannen. Mensen die dit aan de kaak stellen worden vogelvrij verklaard en door de puppets van de mainstream media uitgemaakt voor samenzweringsfantasten. De wereldbevolking blijft hierdoor in het ongewisse dat de samenzwerende miljardairs en anderen bezig zijn hun hele bestaande levenswijze aan banden te leggen.

Men wil naar één wereldwijde gemeenschap, met elkaar verbonden door met gezamenlijke inspanning de planeet Aarde te redden van haar ondergang. Daarom willen de machthebbers een nieuwe wereldorde vestigen in hun door marxistisch ontworpen mondiale gemeenschap voor het algemeen welzijn, voor het collectief. Ook wil men naar een cashloze maatschappij om zo de monetaire systemen te controleren en te reguleren.

 

Voor het afschaffen van cash geld hebben de als los zand aan elkaar hangende machthebbers in Brussel Christine Lagarde op 1 november 2019 aangesteld als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Dat zij deze baan heeft gekregen heeft alles te maken met haar aanwezigheid op de Bilderberg vergaderingen van 2013 en 2016. Het was zoals gebruikelijk, al van te voren bekend dat Lagarde deze functie zou krijgen.

Zoals bekend worden op de vergaderingen van Bilderbergers de rollen immers verdeeld. Contant geld is nog één van de weinig overgebleven vrijheden die we nog bezitten en daar willen de machthebbers van af.  Afschaffing betekent dat al het betalingsverkeer geregistreerd wordt, zodat de overheden het kunnen controleren. Wie de geldstromen kan registreren kan ook het koopgedrag en dus de leefwijze van individuen controleren. Het is één van de plannen op weg naar het monster van een totalitaire wereldstaat waarin de vrijheid van alle burgers volledig aan banden zal worden gelegd. Met de plannen van Lagarde krijgt de komende antichrist zijn introductie van het merkteken op een presenteer blaadje aangereikt.

 

Voor het geval dat u zich afvraagt hoe het kan dat de bevolking ​​in Nederland blindelings meegaat in deze globalistische maalstroom, kijk dan eens hoe Rutte&Co en de mainstream media de Nederlandse bevolking hersenspoelen in opdracht van de machthebbers. Ze hebben onze maatschappij in slechts enkele maanden tijd veranderd in een complete nachtmerrie. De meeste mensen geloven dat het allemaal wel weer goed zal komen, maar ze laten zich als schapen naar de slachtbank leiden terwijl hun complete toekomst voor hun eigen ogen wordt afgebroken.

 

Het antwoord voor wat er verder gebeurd ligt niet alleen in handen van de politieke leiders maar in belangrijke mate ook in handen van de handhavers zoals politie en leger. De marionetten van de machthebbers kunnen alleen de coronaterreur blijven uitoefenen met behulp van het leger en politie. Alleen dan zullen zij in staat zijn om hun draconische en surrealistische maatregelen er met dwang doorheen te drammen. Overal en steeds meer beginnen echter ook binnen deze korpsen mensen te doorzien dat zij voor een heel moeilijke keuze komen te staan. Moeten ze zich koste wat het kost houden aan bevelen van hogerhand, ook al druisen deze in tegen wat ze zelf voelen en denken, of nemen ze hun verantwoordelijkheid als mens en zeggen: "Tot hier en niet verder".

Terwijl de politie in Nederland nog massaal de opdrachten van de Bilderberger- marionetten uitvoert, is in Duitsland een hoopvol ander geluid te horen. Bij onze oosterburen blijkt een deel van de politie niet meer van plan de mensonterende draconische opdrachten van de regering uit te voeren. Ze beginnen de kant van het volk te kiezen. Dat blijkt uit deze video waarin Kriminalhauptkommissar Michael Fritsch zich tijdens een demonstratie in Dortmund uit tegen de coronamaatregelen van de Duitse regering. Hij roept de politie, gezagshebbers, BOA´s en de burger zelf op- vooral diegenen die zich niet bewust zijn van wat er werkelijk aan de hand is- te luisteren naar waar duizenden mensen ze voor willen waarschuwen. Het is onvoorstelbaar hoe naïef een hoop mensen zijn. Met hun passieve, ongeïnteresseerde houding werken ze onbewust mee aan de satanische plannen van machtswellustelingen die druk doende zijn met steeds hardere maatregelen de bevolking onder totale controle proberen te krijgen.

 

De wereld bevindt zich in de eindfase. Bereidt u voor op wat komen gaat. De wereld zal in een onvoorstelbare chaos terechtkomen zoals wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. De waanzin woedt om ons heen! Het lijkt er op dat de paarden van de Apocalyps zijn begonnen aan hun tocht over de aarde.

Paarden van de Apocalyps.

 Ook de voorzeggingen van Jezus lijken op het punt staan te beginnen:

 Matthéüs 24-6-7 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën”.

 

 Wat ze willen is Gods Schepping vernietigen

Dat is de wereld waar wij naar toegaan. De machthebbers zijn druk doende de wereldse samenlevingen te transformeren. Dat zal de levens van alle mensen  beïnvloeden en drastisch veranderen. Ze gebruiken het Wuhan-virus om hun verwoestende Masterplan, waarvan Agenda 2030 een onderdeel is, door te voeren. Tot één van de plannen behoort het geloof in de Bijbelse God te vernietigen met als einddoel aanbidding van Satan. Het huidige joden-en christendom acht men een gevaar voor de wereld en dient plaats te maken voor de Luciferiaanse doctrine. De mens moet zich niet laten bevrijden door God, maar zich juist van God bevrijden, is de redenering. In alle ‘uitgelekte’ NWO-programma’s blijkt de verzwakking, resp. vernietiging van het Jodendom en de staat Israël en volledige uitroeiing van het geloof in de Bijbelse Jezus, als een der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het "Grote complot". 

 

Zoals God een plan heeft voor de redding van de wereld en de oprichting van het Koninkrijk van God, zo heeft Satan een tegenplan om voordien de gehele aarde aan zich te onderwerpen in een satanisch rijk. De duivel is altijd bezig geweest om het herstelplan van God tegen te werken. Het enige dat Satan wil is chaos en dood en verderf. Hij is immers de moordenaar vanaf de beginne. God mag niet slagen in het herstel van wat satan verknoeid heeft en hij doet dit op een sluwe manier. De duivel werkt alsof hij god is en wil een prachtige wereldeenheid van vrede en voorspoed stichten en daar werken velen aan mee in talloze groeperingen.

 

De koningen en de machthebbers denken kennelijk een soort halfgoden te zijn en na hun dood te reïncarneren om vervolgens terug te komen en hun oude posities weer in te nemen. Maar ze vergissen zich want niets zal hen nog kunnen beschermen als straks Gods oordeel over hen wordt uitgesproken. Hoogmoed komt voor de val! Ze denken goed voor zichzelf te hebben gezorgd. Wanneer de door henzelf veroorzaakte chaos het toppunt heeft bereikt, zullen ze in hun bunkers wegkruipen en denken daar veilig en knus de catastrofe die ze zelf wereldwijd hebben veroorzaakt, te kunnen overleven.

 

Vliegvelden en bunkers zijn aangelegd in ver weg gelegen oorden zoals in Nieuw Zeeland, zodat ze zich snel naar hun bunkers kunnen begevenOndergrondse bunkers, wereldwijd allemaal klaar voor in gebruikname voordat de grote catastrofe begint.

Openbaring 6:15 “En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en ieder slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen…”

Jesaja 2:10 “Ga in de rotskloven en verberg u in de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit. Vers 19: Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken.”

 

Johannes ziet Koningen, prinsen, wereldleiders, kortom alle machtigen op aarde, wegrennen en vluchten. Zo heeft Bill Gates bij al zijn eigendommen bunkers laten aanleggen om daarin, in geval van nood, zijn familie en personeel te kunnen huisvesten. Bunkers zijn ook een integraal onderdeel van de Amerikaanse regering. In het geval van een nucleaire aanval kunnen de president en zijn functionarissen, evenals een contingent van politieke, militaire en civiele leiders onmiddellijk worden geëvacueerd naar vier beveiligde faciliteiten om het land vanuit diepe ondergrondse bunkers te leiden. Een van de meest bekende bunkers is te vinden onder de luchthaven van Denver in de staat Colorado.

 

Een andere faciliteit is het bunkercomplex Cheyenne Mountain , een wirwar van tunnels gegraven op een diepte van 610 m en verborgen achter anti-explosiedeuren die zijn ontworpen om een nucleaire explosie van 30 megaton te weerstaan. Klik ook hier voor meer informatie over deze bunker. Andere locaties zijn Weather Mountainhet Presidential Emergency Operations Center onder het Witte Huis, Raven Rock, Area 51 en Camp David en Iron Mountain,

 

Een van de schuilplaatsen is Vivos xPoint, wat zich in de buurt van de Black Hills van South Dakota bevindt en bestaat uit 575 militaire bunkers die tot 1967 dienst deden als opslagplaats voor legermunitie. Deze faciliteiten zijn omgebouwd en bieden plaats aan ongeveer 5000 mensen. De prijs van de bunkers bedraagt tussen de 25.000 en 200.000 dollar. Het hele complex is uitgerust met alle gemakken van een kleine stad, waaronder een gemeenschapstheater, klaslokalen, hydrocultuurtuinen, een medische kliniek, een spa en een sportschool.

De luchthaven van Denver in de staat Colorado

Ruslands ondergrondse stad in de Oeral.

Amerikaanse spionagesatellieten hebben ontdekt dat de Russen ’s werelds grootste ondergrondse militaire stad hebben gebouwd in de Yamantau-bergen in de Oeral. Dit complex strekt zich uit over 650 vierkante km. Het kan 60.000 personen huisvesten en bevat voldoende voedsel en water om de gehele ondergrondse bevolking maandenlang in leven te houden. Het is een ondoordringbare vesting die bestand is tegen aanvallen met atoombommen. Dit Yamantau-complex is slechts één van 200 ondergrondse kernterreinen waarvan de meeste de laatste jaren drastisch uitgebreid zijn.

Hoewel de machthebbers denken straks veilig en knus in hun bunkers te kunnen doorbrengen, is de grote vraag of ze ooit nog weer tevoorschijn zullen komen. Ze lopen namelijk een groot risico wanneer de bommen beginnen te vallen waaronder bijvoorbeeld de EMP (elektromagnetische puls) bom waarbij alles wegsmelt, ze nooit meer uit hun veilig geachte bunkers tevoorschijn zullen komen. Een nucleaire EMP wordt ook wel HEMP genoemd (High altitude electromagnetic pulse). De inzet van een dergelijke nucleaire wapen zal catastrofale gevolgen hebben voor ieder onderdeel van onze samenleving.

EMP-bom zal catastrofale gevolgen hebben

 Onze westerse samenleving is in hoge mate afhankelijk van stroomvoorziening. In enkele seconden is het hele elektriciteitsnet uitgeschakeld en ligt alle apparatuur in huis stil. Dat zal onvoorstelbare gevolgen hebben voor ieder onderdeel van onze samenleving. Alle elektronische en elektrisch aangedreven apparaten tot en met nucleaire installaties, over een gebied van vele duizenden vierkante kilometers zullen decennialang onbruikbaar zijn. Vandaar de uitdrukking: “Terug naar het Stenen Tijdperk”.

Een speciale taakgroep die de Amerikaanse overheid adviseert, waarschuwt in een rapport dat China plannen heeft opgesteld voor een plotselinge ‘first strike’ militaire aanval met EMP wapens op het Westen. Slechts na enkele weken zullen de getroffen landen ten onder gaan aan enorme paniek, geweld, chaos, honger en dorst waarbij binnen zeer korte tijd tientallen miljoenen mensen het risico lopen dit niet te overleven. Volgens de Chinezen zou dit nodig zijn om de ‘afschrikking van de Westerse machten, inclusief de Verenigde Staten, te neutraliseren en te beteugelen.’ In het Amerikaanse rapport wordt gesteld dat dit precies is waar China al vele jaren aan werkt. Het land heeft veel cruciale installaties EMP proof gemaakt, en zelf EMP wapens gemaakt waarmee de Westerse machten bij een verrassingsaanval volledig kunnen worden uitgeschakeld.

Alle landen staan klaar op het wereldtoneel voor het Bijbelse eindtijd scenario.

Ze staan allemaal klaar op het wereldtoneel, de landen die passen in het eindtijdscenario zoals de Bijbelse profeten hebben voorzegd. In het voorjaar is er een eerste commando gegeven om de boel wereldwijd plat te leggen. Verbazingwekkend te zien dat alle landen ter wereld ineens hetzelfde gingen doen. Het nieuwe normaal waar de Nederlandse Bilderberg marionet Mark Rutte het over heeft is een kreet die wereldwijd te horen is. Mensen die dit zien en desondanks blijven volharden dat er geen wereldse samenzweringen bestaan, die leren het nooit meer. Wat ze doen is de eigen bevolking opsluiten gekoppeld aan draconische maatregelen waarbij mensen tot wanhoop worden gedreven. Ze hebben volkomen maling aan de doden en het volledig om zeep helpen van de economie.

 

Nu komt fase twee. We gaan een van de meest rampzalige en noodlottige periodes in de geschiedenis van de mensheid tegemoet. Het begon met de wereldwijde financiële crisis van 2008-2009. Toch was er tot 2020 hoop dat de wereld op de een of andere manier weer op het goede spoor zou komen en er weer stabiliteit zou komen. Maar het bewust losgelaten Wuhan-virus heeft aan al die hoop een eind gemaakt. Er is een begin gemaakt met het verwoestten van de wereldeconomie en het volledig aan banden leggen van de vrijheid. De marionetten van de machthebbers hebben een staat van angst gecreëerd. De wanorde die ze hebben gecreëerd zal niet verdwijnen maar alleen maar toenemen.

 

Agenda 2030 van de Verenigde Naties streeft naar depopulatie (deel 9 ) volgt op 07-09-2020.

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb