English click here!

Het rijk van het beest in wording......

door  Hadassa -Lynn Pretorius - evangeliste Zuid Afrika.

 

Ik vertrouw erop dat jullie verbonden zijn met de Bron van Leven, uit Wie alle zegeningen vloeien! Halleluyah !!

Ik heb waardevolle informatie om met jullie te delen!

We leven in gevaarlijke tijden en we kunnen het ons niet veroorloven om als een struisvogel onze kop in het zand te steken! We kunnen niet negeren wat er in deze wereld aan de gang is! We zijn momenteel getuige van het beest (antichrist) systeem, dat zich recht voor onze ogen ontvouwt !! Deze wereld evolueert snel naar een totalitaire staat ... wereldwijde controle! Klaus Schwab, leider van het World Economic Forum, verklaarde openlijk dat ze snel moesten handelen en deze wereldwijde crisis, veroorzaakt door de pandemie (plan-demie), moesten gebruiken om de Great Reset (New World Order) te starten! De antichrist zal de leider zijn van de Nieuwe Wereldorde! We weten dat het coronavirus afkomstig is uit Wuhan, China! Sommige experts geloven dat het virus wordt gebruikt als een biologisch wapen om de mensheid te ontvolken! (Bevolkingscontrole).

Veel mensen staan ​​te popelen om gevaccineerd te worden, omdat ze gewoon willen dat hun leven weer "normaal" wordt .. de kosten niet meegerekend .. de bijwerkingen op de lange termijn veroorzaakt door de covid 19 vaccins! 

Jaren geleden waren vaccins erg veilig en konden ze worden vertrouwd .. men kan echter niet hetzelfde zeggen over de coronavirusvaccins, omdat deze met "warp speed" zijn ontwikkeld en nooit eerst op dieren zijn getest, maar direct aan mensen worden toegediend! Veel mensen zijn onwetend, en ze weten niet eens wat er precies in hun lichaam zal worden geïnjecteerd!

Bill Gates en MIT (Massachusetts Institute of Technology), zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van het "menselijke implanteerbare kwantumdot micro-naald vaccinatiesysteem!"

Het is een tatoeage voor de hand, inclusief onze identificatiegegevens! Het heeft een enzym nodig, genaamd Luciferase, om het te laten werken! De naam Luciferase werpt al een rode vlag op! Zit Lucifer (satan) hier achter ?! Luciferase is een enzym dat voorkomt in vuurvliegjes! Vuurvliegjes opvallende gloed bij schemering, komt van het enzym Luciferase! MRNA-vaccins bevatten nanodeeltjes! Nanabots zijn gemaakt van kikkerembryocellen, die zijn geprogrammeerd voor een specifieke taak! Nanobots nemen cellen over en VERANDEREN ze! Ze zien er nog steeds uit als cellen, en ze hebben diezelfde vorm, maar zijn niet meer wat ze oorspronkelijk waren! Het zijn niet langer dezelfde DNA-cellen die God in mensen heeft geschapen! Dit zijn nu GERECREËERDE cellen, die door de mens zijn vervaardigd!

Ook wordt in de vaccins aluminium gebruikt, wat schadelijk is voor de gezondheid! Bovendien bevatten de MRNA-vaccins afgebroken foetale cellen! Wat een gruwel!! Vaccins geproduceerd uit menselijke foetale cellen, bevatten puin en vervuilend foetaal DNA! Dit zou insertionele mutagenese ten gevolge kunnen hebben, wat mogelijk kanker en auto-immuniteit bij de gevaccineerden kan veroorzaken! Genetisch gemanipuleerde vaccins dragen een aanzienlijke onvoorspelbaarheid en een aantal inherente schadelijke potentiële gevaren met zich mee, inclusief onbedoelde en ongewenste bijwerkingen, met betrekking tot de beoogde of niet-beoogde individuen!

Ik heb mijn huiswerk grondig gedaan ... ik heb veel onderzoek gedaan naar de Covid 19-vaccins en acht het mijn verantwoordelijkheid om deze essentiële informatie met jullie te delen! De keuze is nog steeds aan jou ... ik wil alleen de waarheid met je delen! Wanneer men de punten kan verbinden, is het geen complottheorie! Met de kostbare Heilige Geest die in ons verblijft, kunnen we gemakkelijk onderscheiden of iets nep is of niet! Prijs de Heer voor Zijn geweldige Heilige Geest!

Wat is de echte motivatie om te proberen miljoenen GEZONDE mensen te vaccineren? Volgens dr. Carrie Madej zijn mogelijke motieven onder meer genoommanipulatie, populatiecontrole, invasieve hightech branding, voortdurende bewaking en mogelijke manipulatie!

17 december 2020 - 12.41 uur EST op Life-Site-News ... Terwijl het Pfizer-coronavirusvaccin GEFORCEERD VERSNELD  werd geproduceerd en door het proces van ontwikkeling, testen, goedkeuring en nu distributie met "warp-snelheid" ging, sprak een voormalige vice-president en chef,  wetenschapper van het farmaceutische bedrijf,  de noodzaak en het nut  van de hele onderneming krachtig tegen! Dr. Michael Yeadon, die "meer dan 30 jaar leiding gaf aan nieuw onderzoek naar allergie- en ademhalingsgeneesmiddelen", en met pensioen ging bij Pfizer met "de hoogste onderzoekspositie op dit gebied", schreef: "Er is absoluut GEEN behoefte aan vaccins om de pandemie te blussen! Ik heb nog nooit zulke onzin horen vertellen over vaccins! Je vaccineert GEEN mensen die geen risico lopen op een ziekte! Je gaat ook geen miljoenen fitte en gezonde mensen vaccineren met een vaccin dat niet uitgebreid op mensen is getest! Hij ondersteunt zijn bewering door aan te tonen dat 30 tot 40% van de bevolking T-celimmuniteit heeft,  omdat men, voorafgaand aan de komst van het virus, en "ergens in het midden van de jaren twintig tot een laag percentage van 30%, reeds besmet is geweest. Ongeveer 65 tot 72% van de bevolking heeft immuniteit tegen covid 19 - waardoor een aanvaardbaar niveau van kuddeimmuniteit wordt bereikt! Dus, zo bevestigt hij, "de pandemie is effectief voorbij", en  de burgers zouden "onmiddellijk toestemming moeten krijgen om weer normaal te leven!"

Hoewel hun stem systematisch wordt onderdrukt door de media en grote technologiebedrijven, zijn tienduizenden artsen, wetenschappers en artsen het eens met de brede conclusies van Yeadon, expliciet of impliciet! De Great Barrington Declaration is het beste voorbeeld! Deze meer dan 51.000 medische en gezondheidswetenschappers bevestigen dat, vanwege het relatief milde gevaar van covid 19 voor de overgrote meerderheid van de bevolking, "degenen die een minimaal risico lopen" moet worden toegestaan ​​"om hun leven normaal te leiden en een kudde immuniteit voor het virus op te bouwen!

Andere voorbeelden zijn een extra brief van bijna 3.000 artsen en gezondheidswerkers in België en honderden artsen in Spanje en Duitsland, waarin Covid 19 een "neppandemie" wordt genoemd, met als doel een "WERELDDICTATUUR MET EEN MEDISCH EXCUUS!" De wereldberoemde microbioloog, Dr. Sucharit Bhakdi, ging zelfs zo ver, dat hij in een interview over de Ingraham Angle verklaarde, dat de vaccinatiedrang "ronduit GEVAARLIJK is!" 'En ik waarschuw je,' zei hij, als je langs deze lijnen gaat, ga je je eigen ondergang creëren! '

Ook het meest agressief onderdrukt, is het feit dat er goedkope, veilige en zeer effectieve behandelingen beschikbaar zijn voor covid 19, zoals hydroxychloraquinine en zink, evenals Ivermectine-tabletten!

Vroegtijdige behandeling met hydroxychloraquinine, zink en een antibioticum en vitamines, is zo'n optie met een fenomenale staat van dienst! Een andere dergelijke behandeling, die wordt geprezen als niets minder dan "wonderbaarlijk", is het gebruik van "Ivermectine", waarvan wordt gezegd dat het "de overdracht van dit virus uitwist!"

Het  Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) maakte bezwaar TEGEN het gebruik van dergelijke behandelingen. De Food and Drug Administration (FDA), heeft  “onberedeneerbaar” gewerkt om de beschikbaarheid van deze medicijnen te belemmeren, zij waren nalatig om de werkzaamheid van vanouds bekende medicijnen in voldoende mate te bestuderen. Daardoor zijn artsen ernstig in de problemen gebracht en raakten zelfs "getraumatiseerd", omdat ze zagen hoe veel van hun patiënten onnodig stierven!

In plaats daarvan worden nieuwe, dure en gevaarlijke farmaceutische vaccins voorgesteld, bedoeld voor de hele bevolking en door het leger al in de VS uitgerold. Dit alles terwijl covid 19 een overlevingspercentage van 99,6% heeft, wat vrijwel 100% is voor mensen jonger dan 20 jaar, en een gemiddelde leeftijd bij overlijden van ongeveer 82 jaar, vergelijkbaar met de normale levensduur!

Zoals duidelijk is voor eenvoudig gezond verstand, en goed wordt verklaard door de Europese artsen die hierboven zijn genoemd ... "als 95% van de mensen covid 19 vrijwel symptoomvrij ervaart, is het risico van blootstelling aan een ONGETEST vaccin, onverantwoordelijk!" Gedocumenteerde toestemming is zelfs niet mogelijk voor deze nieuwe vaccins, aangezien langetermijneffecten onbekend blijven vanwege het gebrek aan uitgebreide testen! Dus elk gebruik van dwang van personen om een ​​dergelijk vaccin te nemen, blijft "ethisch ONAANVAARDBAAR!" Aangezien dit GEFORCEERDE VACCIN duidelijk niet nodig is, vanwege de aanwezigheid van kudde-immuniteit en het kleine deel van de bevolking dat wordt bedreigd door dit virus, voor wie effectieve, goedkope en niet-invasieve behandelingen beschikbaar zijn! (invasief betekent met apparatuur het lichaam binnendringend)

Waarom is er zo'n agressieve, georkestreerde druk van de overheid en de media om de hele wereld te vaccineren? Logisch gezien moeten de motivaties verder gaan dan het verklaarde doel van immunisatie tegen covid 19!

Nieuwe MRNA-vaccins kunnen uw DNA permanent veranderen! De vaccins zijn niet het merkteken van het beest, maar zeer zeker een voorloper! Volgens dr. Miklos Lukacs de Pereny, een onderzoekshoogleraar Wetenschap en Technologie in Peru, werd de covid 19 pandemie geproduceerd door de elites van de wereld, als onderdeel van een plan om wereldwijd het 'transhumanisme' te bevorderen, letterlijk de versmelting van mensen met technologie, in een poging de menselijke natuur zelf te veranderen! Verschillende wetenschappers hebben waarschuwingsvlaggen gehesen over deze op handen zijnde mogelijkheid, met betrekking tot de agressieve introductie van coronavirusvaccins, met name de door Bill Gates gesteunde Pfizer- en Moderna-vaccins!

Niemand mag worden gedwongen of gemanipuleerd om EXPERIMENTELE vaccins te nemen! Deze vaccins zijn de proef, voor het merkteken van het beest / antichrist! Het is de introductie, om zo te zeggen! We leven in de eindtijd, in profetische tijden! De ironie is dat degenen die zijn gevaccineerd, een grotere dreiging vormen om het virus te verspreiden!

Godzijdank hebben wij als gelovigen in Christus niets te vrezen, want we hebben Gods merkteken op ons hart! Efeziërs 4: 30 zegt dat we verzegeld zijn met de kostbare Heilige Geest, tot de Dag der Verlossing!
Efeze 4:30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.

God plaatste Zijn zegel van eigendom op ons, door ons te verzegelen met Zijn Ruach Hakodesh (Heilige Geest)! Wij zijn Zijn volk, Zijn eigendom, halleluyah !!

Romeinen 2:28-29 Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt,  maar híj is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God.

Het gaat erom dat ons hart besneden is! We zijn gemarkeerd door God, halleluyah! satan is een naäper! hij zal de antchrist gebruiken om zijn volgelingen een letterlijke markering op hun rechterhand of voorhoofd te geven! Openbaring 13.

Openbaring 13:16,17 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,  en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

 

Misschien wilt u weten wat de leidende deskundigen in de medische wereld te zeggen hebben over de vaccins! Dr Tenpenny, Dr Simone Gold, Dr Richard Bartlet, Vaccin maker Geert van den Bossche, staan ​​allemaal tot uw beschikking op hun websites! Google gewoon hun namen en vaccins! Dit zijn gerenommeerde experts van wereldklasse op medisch gebied!

Ik weet dat we momenteel in onbekende wateren zijn, maar we hoeven niet bang te zijn ... Hij die Groter is  woont in ons (1 Johannes 4: 4), Jezus is in onze Ark, daarom zal hij NIET zinken, en Hij zal ons veilig door deze turbulente wateren sturen!

1 Johannes 4:4 Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.

God heeft ons geschapen met een geweldig immuunsysteem, om virussen en infectieziekten af ​​te weren! Als we een heilig leven leiden, volledig toegewijd aan de Heer, en als we gezond voedsel consumeren dat ons immuunsysteem stimuleert, dan zullen we elk virus of elke ziekte bestrijden! Alkalisch voedsel, vooral groene bladgroenten, citroenen, avocado's, enz., En alkalisch water..ph 7 en verder, roeit elk virus en zelfs kanker uit! Kanker en virussen kunnen alleen overleven in zure lichamen! Vermijd ook suiker! Knoflook, kurkuma, cayennepeper, zwarte peper, het zijn allemaal geweldige immuunboosters! Covid 19 veroorzaakt bloedstolsels en daarom is het verstandig om natuurlijke bloedverdunners te gebruiken, zoals citroensap, knoflook en olijfolie! Visolie verdunt ook het bloed! (Omega 3).

 

Ik vertrouw erop dat deze info je enorm zal helpen!

Veel  zegeningen!

 

Lynn

 

Naschrift Simonida (Ida) Deze evangeliste heb ik in 2016 in Jeruzalem ontmoet en heb zo nu en dan nog contact met haar. De voor deze tijd actuele nieuwsbrief wil ik graag met jullie delen.  De plaatjes heb ik erbij gezet.

Zie ook deze waardevolle informatie.