chemtrails, wat is waar?

In het maatschappij-kritische maandblad Gezond Verstand verscheen onlangs een artikel over de chemtrails. Je weet wel, die witte strepen in de lucht die door vliegtuigen worden achtergelaten. Genoemd artikel, wat ik in dit artikel plaats, haalde een streep door de theorieën die hierover in omloop zijn, een streep waarvan ik benieuwd ben hoe lang die blijft hangen.

Ik zag vandaag een youtube van Cafe Weltschmerz,  waarin de presentator Duncan Robles in gesprek gaat met Willem Felderhof.   Deze liet een ander licht op deze zaak horen, wat mij persoonlijk aannemelijker lijkt.

Willem is oud-piloot en klokkenluider voor Zembla. Hij heeft maar liefst 25 jaar vliegervaring en heeft voor onder andere Transavia en KLM gevlogen.

Duncan Robles in gesprek met Willem Felderhof. Willem is oud-piloot en klokkenluider voor Zembla. Hij heeft maar liefst 25 jaar vliegervaring en heeft voor onder andere Transavia en KLM gevlogen.                                                                        Zie hier de bewuste Nederlandstalige  youtube "chemtrails & Geo-engineering"

Vanuit zijn fascinatie voor luchtvaart komt zijn interesse voor het zogenaamde ‘Aero-toxicsyndroom’. In deze video bespreekt hij met Duncan geo-engineering en hoe dit invloed heeft op ons weer, klimaat, gezondheid en algemeen welzijn. Volgens Willem is weermodificatie een ui met verschillende ringen, hetgeen dit een complex onderwerp maakt. Iedereen kan de witte strepen in de lucht zien, maar wat veroorzaakt deze precies, en met welk doel? Uitlaatgassen van vliegtuigen bevatten zware metalen zoals aluminium en barium, dit maakt uitlaatgassen in principe altijd een ‘chemical trail’ -iets dat ook wordt erkend. Dat deze ons weer kunnen beïnvloeden is echter nog niet voor iedereen evident. 

Volgens Willem bestaan weermodificatieprogramma’s al heel lang. Het eerste cloud-seeding-experiment was al in 1946 en hier is het niet bij gebleven.
 
 Operation PopEye in Vietnam in 1967 en Operation Cumulus door het Verenigd Koninkrijk in 1950 zijn hier slechts twee bekende voorbeelden van. Dit soort experimenten hadden vaak militaire doeleinden: het uitschakelen van de tegenstander door middel van extreme weersomstandigheden zoals orkanen, droogte en het maken van gaten in de ozonlaag. Volgens Willem zijn de weersfenomenen die nu zichtbaar zijn in de lucht niet mogelijk zonder een externe, onnatuurlijke factor. De luchtstructuur is volgens hem veranderd, het is een soort plasma geworden door alles wat er gesprayd wordt. Het argument dat veelal voor deze programma’s wordt gebruikt is het tegengaan van de opwarming van de aarde.
Willem ontkent klimaatverandering niet, volgens hem verandert het klimaat constant. “Als dat het niet doet hebben we een probleem”. De vraag is echter of wij hier invloed op hebben. Het antwoord van Willem is ‘ja’, maar niet op de manier die de overheid ons ‘aanpraat’. Juist de modificatieprogramma’s zijn funest voor de atmosfeer en klimaat, aldus Willem. “De atmosfeer is een enorm delicaat, subtiel geheel dat in symbiose werkt met de aardoppervlakte en natuur. Sprayen met barium en het creëren van kunstmatige wolken heeft enorme funeste gevolgen voor het klimaat en de biosfeer”.
De grote hamvraag is nu wat de exacte motivatie achter het ‘sprayen’ is. Volgens Willem zijn de grootschalige geo-engineeringprogramma’s deel van ‘de grote’ agenda, waar Covid-19 en klimaatverandering tevens deel van uitmaken. Hij claimt dat de programma’s zouden ‘helpen’ bij een ‘niet bestaand probleem’. Deze wekken dus de schijn van een ‘klimaatprobleem’, een van de peilers die de grote agenda rechtvaardigt. Waarom zien veel ervaren vliegers en meteorologen het onnatuurlijke fenomeen dat zich afspeelt in de lucht niet? Durven zij zoiets wezenlijks niet te laten infereren met hun comfortzone? Je ziet het in bovenstaande aflevering van NEXT.
 
Wat bij mij ook klikte is het door Willem genoemde feit dat wij mensen moeilijk zelfstandig kunnen denken. Het "groepsdenken" bepaalt in belangrijke mate  onze standpunten. De groep: het gezin, kerk, politieke betrokkenheid, werk, vriendenkring of de buurt, je huwelijk, bepaalt je comfortzone, waar je je prettig voelt. Om een andere mening te hebben plaatst je buiten dat waar je je thuisvoelt. 

 
We leven in een tijd dat de leugen regeert.  Dat is ook logisch, want onze wereld is onderworpen aan satan. Yeshua/Jezus ze het al tegen de religieuze goddelozen in de tijd dat Hij op aarde was: 

Daarom is het altijd goed om God te vragen om het juiste inzicht.

Nu het artikel uit "Gezond Verstand" :