Herodes was een heiden 

vertaling Handelingen 12:4

Wat is de goede vertaling?

 

Pesach, Pascha of Paasfeest, Easter?

 

Deze namen worden verschillend gebruikt in de diverse vertalingen.

 

Hier verschillende vertalingen van Handelingen 12:3,4.

 

SV  Handelingen 12: 3 En toen hij zag, dat het den Joden behagelijk was, voer hij voort, om ook Petrus te vangen (en het waren de dagen der ongehevelde [broden]); 4 Denwelken ook gegrepen hebbende, hij in de gevangenis zette, en gaf [hem] over aan vier [wachten], [elk] van vier krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paas [feest] hem voorbrengen voor het volk.   Paasfeest - goede vertaling!

 

NBG Handelingen 12: 3 En toen hij zag, dat dit de Joden welgevallig was, ging hij voort en nam ook Petrus in hechtenis. Nu waren het de dagen der ongezuurde broden. 4 En hij liet hem grijpen en zette hem gevangen, onder bewaking van vier viertallen soldaten, met het voornemen hem na het Paasfeest voor het volk te brengen.  Paasfeest - goede vertaling!

 

HSV Handelingen 12:3 En toen hij (Herodes) zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen (het waren de dagen van de ongezuurde broden); 4 en toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk.   Pascha - foute vertaling

 

NBV Handelingen 12:3 Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden – dat was tijdens het feest van het ongezuurde brood. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken, met de bedoeling hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God.  Pesachfeest foute vertaling!

 

KJV Acts 12: 3 And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. (Then were the days of unleavened bread.) 4 And when he had apprehended him, he put [him] in prison, and delivered [him] to four quaternions of soldiers to keep him; intending after Easter to bring him forth to the people.  Easter goede vertaling!

 

Naardense Bijbelvertaling; Handelingen 12: 3-4 Maar als hij ziet dat dat de Judeeërs welgevallig is, gaat hij door

en neemt hij ook Petrus vast, hoewel het ‘ de dagen van de ongezuurden’ zijn geweest. 

Als hij hem gegrepen heeft zet hij hem in bewaking en geeft hem over aan vier viermanschappen soldaten om hem te bewaken. Hij is van zins hem na het Pesach voor te leiden aan de gemeenschap.  Pesach foute vertaling!

 

Pesach = Bijbelse benaming, Pascha is daarvan een Nederlandse variant.  

Paasfeest, Easter = heidense benaming, die afgeleid is van de godin Astarte, oftewel Venus, die in het Oude Testament ook wel Astoreth genoemd wordt. 

 

Herodes was een Edomiet en vierde niet het Bijbelse Pesach, maar een heidens Paasfeest. Bij het Bijbelse feest is Pesach op de 14e  Nisan en daarna volgen de feestdagen van het ongezuurde brood. Dus Herodes wilde Petrus niet voorgeleid hebben op het Joodse Pesach, want dat was al gevierd vóórdat het feest van de ongezuurde broden begon. Herodes wilde Petrus voorgeleiden op het heidense Paasfeest. Daarom is in dit vers de heidense benaming correct