to translate this page into different languages, click here!

Documentaire Het Nieuwe Normaal

Hieronder de tekst van de Engelse video documentaire "The New Normal", uitgeschreven in het Nederlands.  Met tijdsaanduidingen om de originele tekst terug te vinden op de video. Hier en daar cursief geschreven commentaar toegevoegd.  Met slotcommentaar.

De “Nieuwe Normaal” documentaire 

Op 11 maart 2020 verklaarde de Wereld Gezondheids Organisatie WHO dat de uitbraak van het virus Sars cov2 Covid 19 als een pandemie gezien kan worden.

Vervolgens deed Boris Johnson, president van het Verenigd Koninkrijk een oproep aan het Britse volk om thuis te blijven. Er werd een dodental van 3.605 gemeld. De horeca moest sluiten. Er ontstonden vreedzame protesten die hardhandig werden neergeslagen, ouderen werden geïsoleerd, er waren zelfdodingen, kankerpatiënten kregen geen behandeling. Het bleek dat de dagelijkse rapporten, die het aantal infecties bekend maakten, berustten op onbetrouwbare informatie. Men werd als corona-slachtoffer aangemerkt als iemand binnen 28 dagen na een positieve test overleed, ongeacht de oorzaak van het overlijden.

Met een versneld invoeren van vaccinatie hoopte men dat het leven weer normaal zou worden. Of zou “het nieuwe normaal” een wereld met tirannieke regels brengen, onder een totalitair gecentraliseerde dictatuur? Zullen we bionisch gaan bankieren, met een creditcardchip die in de hand wordt aangebracht? (3:11)

Het blijkt dat er een groep technische elites is die wereldwijd de regeringen dicteren. Wat zouden hun motieven zijn voor het orkestreren van een wereldwijde pandemie? Om dit te begrijpen moeten we onderkennen dat er een belangrijke verschuiving in onze economie heeft plaatsgevonden, waarvan zich maar weinig mensen bewust zijn. Het wordt “de vierde industriële revolutie” genoemd.

 1. Eerste industriële revolutie: plm. 1690 werd de stoommachine uitgevonden.
 2. Tweede industriële revolutie: fabrieken, massaproductie, staal, textielindustrie, elektriciteit
 3. Derde industriële revolutie: de computer en internet
 4. Vierde industriële revolutie: kunstmatige intelligentie geïntegreerd in de mens

 

Die vierde revolutie is een samensmelting van elektronica en biologie, waarbij de elektronica domineert. Het wordt gebracht met een zogenaamd goed doel, maar dat is juist de misleiding. Het brengt de geprogrammeerde mensheid onder totale controle van de elite. De “Kunstmatige Intelligentie” (Engels: “Artificial Intelligence”, afgekort AI) wordt al toegepast in ons dagelijks leven, als onze boodschappen bij de supermarkt wordt gescand en als we ons inchecken voor een vliegreis. Dit zijn eenvoudige toepassingen, maar deze techniek is al meer geavanceerd dan de meeste mensen zich realiseren.

(4.49) In augustus 2020 gaf de ondernemer (Tesla) Elon Musk een demonstratie van hersen-computertechnologie Neuralink bij levende varkens. Het Neuralink systeem wordt een microchip aan onze hersenen verbonden met kleine draadjes. Deze microchip is gesynchroniseerd met AI, waardoor mensen alles kunnen controleren. Het kan dienst doen bij prothetische ledematen tot computerspelletjes. Het is al in mensen aangebracht en het heeft het in zich om volledig te zijn in het online communiceren. Het is in staat je gezondheid in de gaten te houden en je te waarschuwen voor een mogelijke hartaanval, beroerte of andere kwalen. Maar het doet ook dienst bij het afspelen van muziek, alsof er een telefoontje naar je hersenen gaat. Dat lijkt allemaal mooi, maar het komt van satan.

Het hele arbeids- en leefproces is beheersbaar. Er is al jarenlang naar toe gegroeid. Tijdens de Franse revolutie zag men de mens al als machine en die gedachte is verder uitgewerkt. De mens wordt aangesloten op het systeem, zoals een auto en de dokter wordt gedegradeerd tot operator. 

(5.43) Kai-Fu Lee is de voormalige president van Google China en auteur van de bestseller “AI SUPER-POWERS China, Silicon Valley and the NEW WORLD ORDER”. Hij vertelt dat er in China geen cash geld meer wordt gebruikt en roemt de AI als de olie waar het land op draait. Kai Fu gelooft dat deze AI superkracht binnen vijf jaar beschikbaar zal zijn voor degenen die niet in China wonen. De ontwikkeling van AI heeft ongetwijfeld tot gevolg dat er minder banen beschikbaar zijn. Robots nemen de plaats in van mensen. Ze werken zeven dagen en 2 uur per dag, ze zijn efficiënter. Op de lange termijn zal dit tot wereldwijde werkloosheid leiden. Veel mensen zullen het ook fijn vinden dat ze niet hoeven te werken. Dit zal heel goed van pas komen bij de robots van de Amazon-verwerkingscentrales die zorgen voor het vervoer naar het personeel dat de artikelen inpakt. Amazon gaat er vanuit dat ze binnen 10 jaar geen personeel meer nodig hebben om de orders te verwerken.

(7.01) Volgens het World Economic Forum zal 50% van de beroepsbevolking omstreeks 2025 een herscholing nodig hebben en deze mensen zullen werk vinden. Dat houdt ook in dat een groot aantal werknemers werkeloos wordt. Er zal dan ook een universeel basisinkomen beschikbaar zijn. Mensen hebben tijd om andere dingen te doen, die interessant zijn. Ze krijgen absoluut meer vrije tijd dan wij om uit te zoeken hoe we met geavanceerde AI integreren in een toekomstige wereld.   

(7,35) Een idee dat aan populariteit wint, is om technologiebedrijven te belasten met een robotbelasting, die kan worden uitgekeerd aan de werklozen als universeel basisinkomen. “Ik denk niet dat de robotbedrijven er boos om zullen zijn dat er mogelijk een belasting geheven wordt. Het is Oké.” Aldus Bill Gates.

(7.52) In tegenstelling tot de drie eerdere revoluties zullen de banen misschien sneller verdwijnen vergeleken met de banen die gecreëerd worden. Aldus Klaus Schwab, de auteur van het boek “De vierde industriële revolutie”. Hij is ook de uitvoerend voorzitter van het Wereld Economisch Forum, dat wordt gefinancierd door de grootste mondiale ondernemingen en waarvan onder meer leden zoals directeuren, staatshoofden en ministers van de regering van landen zoals het Verenigd Koninkrijk en de vierde industriële revolutie. Joe Biden: “De industriële revolutie zal ons leven volledig beïnvloeden” Klaus Schwab: “het zal natuurlijk veranderen, zoals onze eigen identiteit leven geeft aan een dergelijk beleid en ontwikkelingen zoals optimale doorstroming in het verkeer, de organisatievernieuwing in de publieke sector, verstandig stadsbestuur.”

(8.46) in juni 2019 publiceerde de Britse regering details met betrekking tot hun samenwerking met het World Economic Forum in een beleid dat regelingen treft voor de vierde industriële revolutie. Een jaar later, in juni 2020 bracht het WEF haar promotievideo uit met de titel “the great reset”. Het doel van deze film is over te brengen dat alles wat economisch nodig is voor onze cultuur moet veranderen. Na de “reset” toont de film afbeeldingen van digitale technologie, biologische celpopulaties, cash, klimaatverandering en verkeersbeheer.

(9.55) “Iedereen moet een rol spelen”. Het lijkt voor de hand liggend dat deze promotiefilm zes maanden voordat Margaret Keenan de eerste Covid 19 vaccinatie ontving, werd uitgebracht. In november 2020 publiceerde het tijdschrift Time “de grote reset” op hun voorpagina.

(10.18) Jeremy Jergens, directeur van het WEF, is van mening dat wat er gebeurt een verwoestende impact zal hebben op onze economie. Als we kijken naar de geweldige reset, terwijl we nog in de beginfase zijn van een wereldwijde crisis, aanvaarden we dit in de wetenschap dat dit nodig zal zijn voor een langdurig profijt van een getransformeerde samenleving. Toen het net begon zeiden de mensen oké! Dit is de grootste crisis die ons treft sinds de financiële crisis van 2007-2008. En een beetje later zegt men: dit is de grootste crisis sinds de tweede wereldoorlog en als we er nu naar kijken zeggen we: “nee, dit is vergelijkbaar met wat er gebeurde in “the Great Depression” (de beurscrash in de VS 29 okt. 1929).

De politici (Trudeau Canada) onderschrijven ook dat de campagne door de pandemie ons een kans heeft geboden. Voor een reset is deze crisis onze kans om onze pre-pandemische inspanningen te versnellen, om de geschiedenis van onze economische systemen opnieuw uit te vinden. (Kristalina Georgieva directeur Internationaal Monetair Fonds IMF ) (11.10)

António Guterres, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties: de grote kans voor het herstarten van alle elementen van deze geweldige reset is fundamenteel voor het bouwen van een (11.42) winstgevende duurzame toekomst die we nodig hebben. (het woord “duurzaam” is PR misleiding, niets is hier blijvend. Dit is niets anders dan een boodschap van satan die zegt: “ik beheers dit, dit krijgen jullie allemaal van mij, maar het zal uitlopen op zijn ondergang en voor allen die hem volgen.”)

Het wordt zelfs gepromoot door de (Engelse) Koninklijke famile, die deze video “Reset” op hun youtube pagina “The Royal Family” plaatste met #TheGreatReset ...... “we staan aan de vooravond van katalystische doorbraken hetgeen onze kijk op wat mogelijk is zal veranderen en winstgevend zal zijn in het kader van een duurzame toekomst. Wij hebben niets minder nodig dan een paradigmaverschuiving die tot actie aanzet op revolutionair niveau en tempo. We kunnen gewoon geen tijd meer verspillen. De enige beperking is onze bereidheid tot handelen. Het World Economic Forum gelooft dat dit de tijd is om te handelen.” (Prins Charles)

Om beter terug te bouwen (slogan “to build back better”) moet het begrip ”kapitalisme” opnieuw worden uitgevonden. Politici over de hele wereld hebben dit overgenomen. (De hele wereld loopt satan achterna Openbaring 13:3) Hierdoor zijn er op dit moment veel grotere kansen om radicale beslissingen te nemen om de dingen anders te doen (Boris Johnson), om beter terug te bouwen en als we op elkaar steunen (Trudeau Canada). De laatste twee weken heb ik mijn agenda voor economisch herstel gedeeld (Joe Biden de huidige president van Amerika). Ik noem het “beter terugbouwen”, omdat we niet zomaar terug kunnen bouwen naar de manier waarop dingen waren, voordat we het beter moesten doen en de eerste plank van mijn “build back better” plan verwerpt de ontmoedigende mening dat de ultieme automatisering en globalisering betekent dat we de Amerikaanse arbeiders kunnen verzekeren dat dit leidt tot een toekomst die in Amerika bereikt wordt.

Hoe ziet de wereld er daarna uit? Het geweldige onderzoek van deze sociale media-post gedaan door het World Economic Forum toont acht voorspellingen tegen 2030. Hier zijn er drie:

 1. Je bezit niets en je zult gelukkig zijn (13.15)
 2. Wat je maar wilt hebben, je huurt het en het wordt per drone bezorgd
 3. De westerse waarden zullen tot het breekpunt zijn getest

 

Veel van het nieuwe beleid van Boris Johnson is in lijn met de wereldeconomie. De Forum doelstellingen in november 2020 zijn in het kader van het “nieuwe groen”. Het plan voor de industriële revolutie omvat een verbod op benzine- en dieselauto’s en tegen 2030 in combinatie met andere beperkingen, zoals het blokkeren van de toegang van voertuigen tot zijwegen, waardoor een verkeersopstopping ontstaat op hoofdwegen die de (Engelse) congestieheffing invoeren. (die zijwegen worden m.i. gebruikt om die heffing te ontduiken). De invoering van een wegenbelasting per kilometer, waarvan men verwacht dat daardoor het bezit van auto’s verleden tijd zal zijn.

 

(14.00) De grootste toepassing is het autonoom rijden. Dit gaat het hele transport, zoals we het tot nu toe gewend zijn, vervangen. Je koopt geen auto’s meer. (aldus Kai-Fu Lee) Je auto staat 96% van de tijd geparkeerd en is dan waardeloos. Dat is een erg slechte investering. De auto brengt je van plaats a naar plaats b. Maar stel je voor dat er een “uber” komt (Uber is een alternatief taxisysteem) die er binnen 30 seconden is, zeer betrouwbaar en heel schoon en geen vervelende chauffeur, want de auto rijdt zonder chauffeur en rijdt bijzonder veilig. Het zal allemaal beter gaan met de gegevens met behulp van AI, dat binnen 10 jaar werkelijkheid zal zijn. Dan is de AI beter dan mensen. Maar na de eerste lancering zal het al zoveel beter zijn. De meesten van ons zullen bang zijn om te rijden want autonome auto’s gaan met elkaar praten, ze zullen elkaar met een tussenruimte van 1 cm kunnen passeren en wij mensen zullen onze ergste vijanden worden (14.55) want wijzelf zijn de bedreiging voor onze levens, maar de auto’s waarin we rijden zijn veilig en vrij snel daarna zullen mensen niet meer mogen rijden.

(15.20) Yuval Harari (historicus en auteur): 

Automatisering zal binnenkort miljoenen en miljoenen banen schrappen, en hoewel er zeker nieuwe banen zullen worden gecreëerd, is het onduidelijk of mensen de nodige nieuwe vaardigheden snel genoeg zullen leren. Stel, je bent een vijftigjarige vrachtwagenchauffeur en je bent net je baan kwijtgeraakt aan een zelfrijdende auto. Nu zijn er nieuwe banen in het ontwerpen van software of in het lesgeven van yoga aan ingenieurs - maar hoe zal een vijftigjarige vrachtwagenchauffeur zichzelf omvormen tot een software ingenieur of als yogaleraar? De AI heeft de volle potentie om dit te bereiken. Oude beroepen verdwijnen en er komen nieuwe beroepen. Maar de nieuwe banen zullen snel veranderen en herscholing vragen.  En mensen zullen het niet één keer maar keer op keer hun hele leven moeten doen, want in de automatiseringsrevolutie zal geen enkel keerpunt zijn waarop de arbeidsmarkt in een nieuw evenwicht zal stabiliseren,. Oude beroepen verdwijnen en er komen nieuwe beroepen. Maar de nieuwe banen zullen snel veranderen en herscholing vragen.        

Het zal eerder een cascade van steeds grotere verstoringen zijn, omdat AI nog lang niet zijn volledige potentieel heeft bereikt.

Oude banen zullen verdwijnen, nieuwe banen zullen ontstaan, maar dan zullen de nieuwe banen snel veranderen en verdwijnen. Waar in het verleden de mens moest strijden tegen uitbuiting, zal in de eenentwintigste eeuw de echt grote strijd tegen de irrelevantie zijn. (Je bent waardeloos, je doet er niet toe, de mens wordt van zijn waardigheid ontheven) En het is veel erger om irrelevant te zijn dan uitgebuit.

Deze nutteloze klasse zal apart komen te staan en er zal een steeds groeiend gat tussen de groepen ontstaan. Aan de ene kant de meer krachtige elite (16.46)

(Bij 15.58 zie je Rutte - in de jaarlijkse WEF vergadering in Davos - zitten naast deze Yuval Harari.)  Er wordt gesproken over AI. “In Davos horen we zoveel over de enorme beloften van technologie - en deze beloften zijn zeker waar. Maar technologie kan ook de menselijke samenleving en de betekenis van het menselijk leven op tal van manieren verstoren, variërend van de oprichting van een wereldwijde nutteloze klasse tot de opkomst van datakolonialisme en digitale dictaturen.

 

Degenen die falen in de race om relevant te zijn.

Degenen die falen in de strijd tegen irrelevantie zouden een nieuwe "nutteloze klasse" vormen - mensen die niet nutteloos zijn vanuit het standpunt van hun vrienden en familie, maar nutteloos vanuit het oogpunt van het economische en politieke systeem. En deze nutteloze klasse zal door een steeds groter wordende kloof worden gescheiden van de steeds machtigere elite.

(Je ziet dat hier de relatie tussen mens en mens wordt doorgesneden, en in het verlengde de relatie met God, wat het ultieme doel is van satan. Je vindt die relatieverstoring nu al in de 1½ meter afstand en andere beperkingen, zoals bezoeken van ouderen en verbod op samenkomsten)

 

De AI-revolutie zou tot ongekende ongelijkheid kunnen leiden, niet alleen tussen klassen maar ook tussen landen.

In de negentiende eeuw industrialiseerde een paar landen zoals Groot-Brittannië en Japan eerst, en ze gingen vervolgens het grootste deel van de wereld veroveren en exploiteren. Als we niet oppassen, zal hetzelfde gebeuren in de eenentwintigste eeuw met AI.

 

(16.51) We zitten al midden in een AI-wapenwedloop, met China en de VS als koplopers, en de meeste landen ver achter zich. Tenzij we actie ondernemen om het voordeel en de kracht van AI onder alle mensen te verdelen, zal AI waarschijnlijk enorme rijkdom creëren in een paar hightech-hubs, terwijl andere landen ofwel failliet gaan of uitgebuite datakolonies worden.

(17.15) Bedenk eens wat er zal gebeuren met opkomende economieën als het goedkoper is om textiel of auto's te produceren in Californië dan in Mexico? En wat gebeurt er met de politiek in jouw land over twintig jaar, als iemand in San Francisco of Peking de volledige medische en persoonlijke geschiedenis kent van elke politicus, elke rechter en elke journalist in jouw land, inclusief al hun seksuele escapades, al hun mentale zwakheden en al hun verdorven handelingen? Wordt het nog steeds een onafhankelijk land of wordt het een datakolonie?

Als je genoeg gegevens hebt, hoef je geen soldaten te sturen om een land te besturen.

 

Naast ongelijkheid is het andere grote gevaar waarmee we worden geconfronteerd de opkomst van digitale dictaturen, die iedereen voortdurend in de gaten zullen houden.

Tot zover Yuval Harari

(18.00) In het begin van de pandemie werd het volgende duidelijk: alleen tussen het begin van de pandemie en 2020 hebben 7 technologiegiganten in Silicon Valley bijna 2,5 triljoen aan hun markt toegevoegd, waarvan 400 biljoen was toegevoegd door Microsoft.
De omzet van Amerikaanse techreuzen steeg met $ 2,5 triljoen in 2020: de door Lockdown aangedreven rally is bijna evenveel waard als de hele Britse economie.  

Ondanks de economische impact van de coronaviruscrisis zijn de omzetten van Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google-moederbedrijf Alphabet, Microsoft en Tesla hoger gestegen naarmate hun zaken blijven groeien. De omzet van Microsoft groeide met 13% ondanks het coronavirus. Microsoft- oprichter Bill Gates heeft ook een belang in vaccins en bezit voorraad: Coronavirus Vaccin Stocks waar de Bill & Melinda Gates Foundation op gokt,.

 

De Gates Foundation heeft dit jaar een belangrijke rol gespeeld bij de financiering van vaccinatieprogramma's voor het coronavirus. Maar de stichting heeft niet alleen geld overgedragen aan medicijnmakers; er is ook geïnvesteerd. Dit zijn coronavirusvaccins waarop de Gates Foundation gokt. Het zijn Pfizer en Moderna  

 

(18.26) Het is een nieuwe generatie vaccin, mRNA vaccin, waarbij direct een wisselwerking ontstaat met ons DNA. Traditioneel wordt een verzwakt of dood virus ingespoten waarop je lichaam antilichamen aanmaakt. Het vaccin dat Pfizer heeft ontwikkeld, werkt anders. Het vaccin – aangeduid als BNT162b2 – is een zogenoemd mRNA-vaccin. Het vaccin herbergt geen verzwakt of dood SARS-CoV-2, maar messenger RNA (mRNA): een molecuul dat de genetische instructies herbergt voor het maken van de kenmerkende spike-eiwitten, te vinden aan de buitenzijde van het virus. Na vaccinatie gaan onze cellen met deze instructies aan de slag en deze spike-eiwitten produceren, waarna ons lichaam er antistoffen tegen kan aanmaken. Een dergelijk werkend vaccin is nog nooit eerder aan mensen gegeven.

 

(19.17) Op 21 november 2020 stond er in “the Lancet” (Lancet is een wekelijks algemeen medisch tijdschrift met collegiale toetsing).: “helaas werden de resultaten van de onderzoeken via persberichten bekend gemaakt, waardoor er veel wetenschappelijke onzekerheden waren”.

Even verder: “enige veiligheidsgegevens zijn beschikbaar. De publicatie liet ook zien dat het onduidelijk is hoe het vaccin werkt bij oudere mensen met mogelijk onderliggende condities.

 (19.44) Stockholm Dr. Hilde de Smet bijeenkomst World doctors Alliance was in November 2020 in Stockholm bijeen. “De onderzoekers versnellen de uitgifte van vaccins door de testen op dieren over te slaan.” Dat betekent dat de mens het proefkonijn is. Dit zegt de Belgische arts Dr. Hilde de Smet. Dr. Johan Denis uit België: “dit vaccin is te snel ontwikkeld, we hebben geen idee wat de effecten op lange termijn zullen zijn. Het is een experiment dat wordt toegepast op de mensheid”.

(20.14) Dr. Elizabeth Evens (Engeland): Beperkte korte termijn ..... Vier vrijwillige proefpersonen die het Pfizer Covid 19 vaccin kregen de aangezichtsverlamming van Bell, ook wel Bellse parese genoemd. Dit is een plotseling optredende perifere verlamming ('parese') van de zevende hersenzenuw, de nervus facialis, de belangrijkste motorische aangezichtszenuw. Deze verlamming is niet zeldzaam en kan op elke leeftijd optreden. De FDA (food and drug administration) ontkent dat de tijdelijke aangezichtsverlamming werd veroorzaakt door het vaccin. Effecten op lange termijn zijn onbekend, zoals onvruchtbaarheid, auto-immuunziekten en kankers.

(20.26) Dr. Anne Fierlafijn België. Wees alsjeblieft kritisch! Doe je eigen onderzoek en laat je niet manipuleren door de media. (De scheiding tussen waarheid en leugen vindt helaas ook in de medische en theologische wereld plaats.)

(20.34) Dr. Carry Madej Amerika: Dit is de eerste keer ooit. Dit gaat tegen de mensenrechten in. Er zijn zoveel verschillende en erge dingen die door het vaccin kunnen gebeuren. Onderzoek het, dat is mijn alarm-call aan de wereld.

(20.47)  Thomas Clark, op 19 december 2020 werd het rapport gepubliceerd over twee gevallen van anaphylaxie, een shock als allergische reactie na een Pfizer – BioNTech Covid 19 vaccin. Het waren twee zeer serieuze reacties bij gezondheidswerkers. Dergelijke reacties zijn ook in Engeland gerapporteerd.

Op een veiligheids-toezicht rapport zien we dat bij 112.807 vaccinaties er 3.150 personen in moeilijkheden kwamen. Dat is 2,79%.  Ze waren niet in staat hun normale dagelijkse activiteiten te verrichten en niet in staat om te werken en hadden professionele hulp van dokters en zorgmedewerkers nodig.

(21.35) Dr. Vernon Coleman. 16 miljoen personen in het Verenigd Koninkrijk kregen het vaccin 1.67 miljoen mensen waren niet in staat om te werken, niet in staat om de dagelijks normale activiteiten te doen, en hadden zorg nodig. Als 6 biljoen mensen wereldwijd het vaccin krijgen kunnen we verwachten dat 1,67 miljoen mensen niet in staat zijn om te werken, niet in staat zijn de dagelijks normale activiteiten uit te voeren en zorg nodig hebben, waarvan ik niet weet hoe lang dat duurt.

(22.10) interview met Bill Gates over vaccin proeven. CBS Washington interviewster Norah ODonnell..

Norah: de bijwerkingen van de het Moderna vaccin. Na de tweede dosis heeft tenminste 80% bijwerkingen: koude rillingen en koorts. Dus is dat vaccin veilig?

Bill G.: Dat is niet mijn indruk. De FDA zal ernaar kijken. Zij hanteren de gouden standaard van de regelingen. Het is heel geschikt. Die bijwerkingen zijn niet zo super ernstig. 

Norah: Iedereen met een hoge dosis heeft een bijwerking.

(23.52) Een overzicht van de bedragen die door Bill Gates worden gegeven aan de WHO en allerlei andere organisaties. Ook aan Event 201.

(23,55) Event 201: op 18 oktober 2019, vijf maanden vóór de pandemie, organiseerde het John Hopkins Centrum in New York een pandemie-oefening op hoog niveau voor Corona. Het doel is de potentiële consequenties van een pandemie te illustreren. In samenwerking met het World Economic Forum en de Bill en Melinda Foundation. Het gaat om de economische uitdagingen.

Event 201 simuleerde een coronavirus die een pandemie veroorzaakte, en dat vijf maanden voorafgaand aan de feitelijke pandemie.

24:01 De voorzitter of woordvoerder, een vrouw sprak namens “ons centrum en onze partners van het World economic forum en de Bill en Melinda-Gates foundations”. Ik wil graag voor degenen die voor deze oefening hier in New York gekomen zijn, een zeer hartelijk welkom uitspreken. Het doel van de evenement 201 oefening is om het potentieel te illustreren en de consequenties van een pandemie en de verschillende maatschappelijke en economische uitdagingen die het zou opleveren. Een nieuw coronavirus verspreidde zich stilletjes binnen kuddes dieren en geleidelijk begonnen de boeren ziek te worden. De geïnfecteerde mensen kregen een luchtweg probleem. Het is een ziekte met symptomen variërend van milde griepachtige verschijnselen tot een ernstige longontsteking, die intensieve zorg vereiste, waarbij velen overleden. Het virus verspreidt zich door de lucht. Alle mensen zijn verdacht.

Het zou kunnen leiden tot een wereldwijde pandemie. Experts zijn het erover eens dat, tenzij het snel onder controle is, het zou kunnen leiden tot een ernstige pandemie, een uitbraak die de wereld omcirkelt en beïnvloedt. Het bepaalt ons ook bij de zeer cruciale rol die de mondiale zakelijke en publiek-privaat partnerschappen spelen in het voorbereiden en reageren op de pandemieën. Bij het begin van de 20ste eeuw werden alle raffinaderijen in de VS gecontroleerd door John. D. Rockefeller (Je ziet een Esso gebouw) die de farmaceutische industrie monopoliseerde. Hij had zes kinderen die Venrock oprichtten, een risicokapitaalbedrijf die investeringen deden in technologiebedrijven zoals Apple en Intel. In 2010 heeft de Rockefeller foundation een document uitgebracht met de titel “scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling” die een pandemisch scenario beschreef met het opschrift: “een wereld van een strakkere top-down regering controle en meer autoritair leiderschap tijdens de pandemie een wereld van een strakkere top-down regering en meer autoritair leiderschap met beperkte innovatie en groeiende terugdringing van de burger.”

25.37 ” tijdens de pandemie hebben nationale leiders over de hele wereld hun gezag vergroot en luchtdichte regels en beperkingen opgelegd, van het verplicht dragen van gezichtsmaskers tot lichaamstemperatuurcontroles.”

26.01 De burgers gaven bereidwillig enkele vrijheden en hun privacy op in ruil voor meer veiligheid en stabiliteit …. dit verscherpte toezicht nam vele vormen aan: zoals biometrische id's voor iedereen”

26:06 Er is geen bewijs om te veronderstellen dat dit 10 jaar oude document enige relatie heeft tot de huidige pandemie. 26:18 Het was nauwkeurig in het voorspellen van veel extreme beperkingen die er zijn, die ons vandaag opgelegd worden. De Rockefeller Foundation heeft dit rapport, onlangs in december 2020, gepubliceerd.

26:32 “De Covid 19 vaccins zijn aangekomen. Genoeg voorraad om eind januari maar liefst 50 miljoen mensen te vaccineren, maar deze eerste doses zullen op korte termijn weinig doen om een ​​epidemie te stoppen die woedt en dreigt uit de hand te lopen. Eind januari zal het land waarschijnlijk meer dan 70 miljoen tests per week kunnen uitvoeren. Een aantal dat naar verwachting in april zal verdubbelen tot 200 miljoen.” 

27:02 Zij adviseren de Amerikaanse regering om studenten tenminste eens per week te testen. Elke week is een advies van een grote u.s. organisatie die het potentieel heeft om invloed te hebben op het Britse overheidsbeleid.”

Einde reportage vrouw van Event 201.

27:16 Matt Hancock staatssecretaris voor Volksgezondheid en Sociale Zorg: “Het gezondheidssecretariaat heeft vanavond aangekondigd een op noodsituaties gericht testprogramma voor middelbare scholen. We hebben besloten dat te doen. Stel een onmiddellijk plan op voor het testen van alle kinderen van middelbare schoolleeftijd in de zeven zwaarst getroffen stadsdelen van Londen Essex dat grenst aan Londen en delen van Kent”.

27:37 Deborah Cohen: “De test die wordt gebruikt om positieve gevallen te detecteren heet pcr en het vereist slechts zeer kleine monsters om te zien of er een virus aanwezig is. Nu vertelt pcr je niet dat wat het is, ook besmettelijk is. Het kan fragmenten detecteren van een eerdere infectie, die je niet echt ziek maken. Dit wordt er bedoeld als er sprake is van valse testen.”

Dus dan is er een positief testresultaat, maar nee, geen actieve infectie. Laten we deze test op infectie eens behandelen. De pcr die ik je wil vragen als je denkt dat het betrouwbaar genoeg is.

28:10 Dr. Daniels:”ik ben een anesthesist (?)-arts en we hebben al vele jaren ervaring met deze pcr-tests en de realiteit is dat we de resultaten altijd met een korreltje zout nemen. Je test duizend mensen van wie er één positief is, maar de test wordt hervat, want die moet lukken. Zes mensen als het een 0,5 procent heeft percentage vals-positief. Als je herhaaldelijk wordt getest is dat belangrijk om beleidsbeslissingen aan te sturen.”

(Massale test in Verenigd Koninkrijk, het leger is naar Liverpool gestuurd om de middelbare scholieren te testen).

De uitslag wordt groter en groter omdat men wil dat je vaker getest wordt opdat men zo gemakkelijk veel positieve testen krijgt, maar je speelt een macaber spel omdat ik niet meer denk dat het om een fout gaat, maar om deze industriële schaal van pcr-test.

28:47

Ze doen het niet om fouten op te sporen. De basisinformatie wordt zelfs niet vrijgegeven. Het is ongelooflijk. De mensen van de volksgezondheid zouden toch beter moeten weten. Ik heb met enkelen van hen gesproken en ze voelen zich beschaamd omdat ze niet eens mogen karakteriseren en publiceren en de informatie te geven die u nodig heeft om achter het nut van deze test te komen. Dat wordt niet gedaan. Het is “in volle kracht vooruit”, waarbij de pcr-test een hoog percentage vals-positieven oplevert. (maar ook valse negatieven zie printscreen hieronder) Het is hun bedoeling om de infectie te stimuleren. Hoe hoger de cijfers des te meer redenen zijn er om meer lockdowns te rechtvaardigen.

29.33 In de vroege jaren 90 was een strategie bedacht door de farmaceutische industrie bedrijven voor het creëren van een ziekte en mensen bang te maken door het aanbieden van een vooraf geplande medicatie. Als vandaag de meest machtigste mensen de verschuiving naar de vierde industriële revolutie wilden versnellen door banen te schrappen en opnieuw uit te vinden, dan heeft het kapitalisme deze probleemgerichte oplossingsstrategie die effectief zou zijn om dit te bereiken:

 1. het creëren van een probleem, het vrijgeven van een coronavirus en dit tot een globale pandemie te verklaren. 29:53 laat journaal zien “de uitbraak van het coronavirus is tot een pandemie verklaard”.
 2. creëer een reactie die angst opwekt met een propagandacampagne en vernietig de economie door bedrijven gedwongen te sluiten

30.08 Boris Johnson UK: “we maken bekend dat café’s, pubs, bars en restauants vanavond zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, collectief dienen te sluiten en morgen niet te openen.”

 1. Creëer een oplossing 30:20

Voorzie de massa werklozen van een universeel basisinkomen zoals bijgeschreven op de digitale id’s van Rockefeller en ondersteund door Microsoft, die in onze hand wordt geïmplanteerd.

30.31 Tony Blair – voormalig premier UK: ”men kan vandaag een digitale ID aanmaken. Het is in deze tijd een natuurlijke evolutie van de manier waarop we technologie gaan gebruiken om in het dagelijks leven transacties uit te voeren en deze mysterieuze crisis geeft een extra reden om dit door te voeren. ”

30:44 Men dwingt om op technologie gebaseerde vaccins te nemen en thuis te blijven en te eisen dat we in slim georganiseerde steden wonen met totalitair-achtig toezicht.

 

30:53 Laten we eens kijken hoe lang het duurt om me te vinden. Direct achter me kun je net voorbij zien daar over mijn linkerschouder (camera’s).

31:08 (op de video verschijnen veiligheidsagenten) “hallo jongens, ik had je verwacht”.

31:13 "De voorwaarden voor een universeel basisinkomen. Ze hebben muziek nodig. De slim georganiseerde steden zullen vervuild worden met talloze sensoren die via internet allemaal met elkaar verbonden zijn." Aldus Boris Johnson.

31:17 de dingen en de stedelijke omgeving zelf is net zo antiseptisch als een apotheek in Zürich, maar deze technologie kan ook worden gebruikt om elke burger onder continue bewaking te houden

Een toekomstige Alexa (Alexa is een virtuele assistent ontwikkeld door Amazon) zal doen alsof ze bestellingen opneemt, maar deze Alexa zal wel naar je kijken, klakkend met haar tong en stampend met haar voet. In de toekomst zal er in elke kamer spraak connectiviteit zijn en bijna elk voorwerp: uw matras zal uw nachtmerries en uw koelkast bewaken, zal piepen voor meer kaas en je voordeur zal wijd open gaan op het moment waarop je als een slimme butler je slimme meter nadert. Hij zal uit eigen beweging voor de goedkoopste elektriciteit gaan en elk van hen zal minutieus in elektronische steno getranscribeerd worden. Je vindt het niet in de chips of in de ‘ingewanden’ van één of ander datasysteem, maar in één of andere grote datawolk (clouds) die steeds beklemmender wordt voor het  menselijk ras: AI.

32:38 Wat betekenen nuttige robots? Het wassen en verzorgen van een vergrijzende bevolking en een terminator met roze ogen terug uit de toekomst om het menselijk ras uit te roeien.”

Tot zover Boris Johnson.

32:51 Als deze pandemie was gepland, waarom zou dat dan gebeuren? Dit is het perfecte moment om dit te activeren. Het antwoord zou kunnen zijn 5G is 100 keer sneller dan 4G en het is nu klaar om te worden uitgerold. Deze prestatie-upgrade is essentieel voor het digitaliseren van de samenleving de mensheid nauwer verbinden met het internet der dingen en kunstmatig intelligentie.

Andere spreker: Robert F. Kennedy Jr.

“Ze hebben het niet erg goed gedaan wat betreft de bescherming van de volksgezondheid, maar ze hebben het heel goed gedaan met behulp van de quarantaine om 5G in al onze gemeenschappen te brengen en om het proces te beginnen om ons allemaal te verplaatsen naar een digitale valuta. Dat is het begin van de slavernij, want als ze uw bankaccount controleren beheersen zij uw gedrag en wij allemaal zie deze advertenties die zeggen dat 5G naar uw gemeenschap komt. Het zal je hele leven veel beter maken en het is erg overtuigend moet ik zeggen.”

Iemand anders:

33:51 Dit is een game-wisselaar als ik naar die advertenties kijk denk ik dat dat geweldig is, ik kan nauwelijks wachten tot het er is. Dan kan ik een videogame in zes seconden downloaden in plaats van in 16 seconden.

Robert Kennedy vervolgt: “en daarom geven ze 5G uit, een biljoen dollars voor 5G? Nee, de reden is bewaking en het verzamelen van gegevens. Dat is niet voor jou, het is niet   voor jou en mij, het is voor Bill Gates, het is voor Mark Zuckerberg en Jeff Bezos en alle andere miljardairs.

34:26 Bill Gates zegt dat zijn satellietvloot in staat zal zijn om naar elk vierkante centimeter van de planeet te kijken, 24 uur per dag, dat is nog maar het begin. Hij zal je ook kunnen volgen op al je slimme apparaten via biometrische gezichtsbehandeling en herkenning via je gps. Je denkt dat Alexa voor jou werkt, ze werkt niet voor jou, ze werkt voor Bill Gates om je te bespioneren. De pandemie is een gemakscrisis voor de elites die deze dicteren. Dit beleid geeft hen de mogelijkheid om de middenklasse  te vernietigen om de instellingen van de democratie te vernietigen om al onze rijkdom van alles te verplaatsen om een ​​handvol miljardairs te dienen die zichzelf verrijken door de rest van ons te verarmen.”

Yuval Harrari Annual meeting Davos 2020 

35.24 Als je genoeg biologie kent en je hebt genoeg rekenkracht en gegevens dan kun je mijn lichaam “hacken” en mijn hersens en mijn leven. Een systeem dat ons beter begrijpt dan dat wij onszelf begrijpen. Het kan onze beslissingen en onze gevoelens voorspellen, het kan onze beslissingen en gevoelens manipuleren en kan uiteindelijk beslissingen voor ons nemen.

In het verleden wilden veel tirannen en regeringen dat doen, maar niemand begreep de biologie goed genoeg en niemand had genoeg rekenkracht en gegevens om ook geen miljoenen mensen te hacken. De gestapo noch de KGB konden het. Maar binnenkort zullen tenminste enkele bedrijven en regeringen in staat zijn om systematisch alle mensen te hacken. Wij mensen zouden moeten wennen aan het idee dat we niet langer mysterieuze zielen zijn - we zijn nu hackbare dieren. Dat zijn we.

De kracht om mensen te hacken kan voor goede doeleinden worden gebruikt, zoals het bieden van veel betere gezondheidszorg. Maar als deze macht in handen valt van een eenentwintigste-eeuwse Stalin, zal het resultaat het ergste totalitaire regime in de menselijke geschiedenis zijn. En we hebben al een aantal sollicitanten voor de baan van een éénentwintigste-eeuwse Stalin.” Tot zover Yuval Harari

Stalin en iedere dictator is een beeld van de antichrist. Het is geen kwestie van nieuwe leiders. Eén is uw meester. Matth. 23:8 – Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Joh. 18:36  We moeten het niet verwachten van de politiek van ons land en deze wereld, die water bij de wijn doen.

Daniël 11: 21 Na hem zal er een slecht mens aan de macht komen, maar hij zal geen koning zijn.  Hij zal zijn kans afwachten en dan met bedrog en sluwheid, vleierijen aan de macht weten te komen.

Daniël 11:32 En degenen die zich misgaan tegen het verbond (met de dood), zal hij door vleierijen tot afval bewegen, maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen.

36.52 vreedzaam zingende demonstratie

37:08 de manier waarop duizenden Britten zijn behandeld die op de straten waren om vreedzaam te protesteren

37:16 demonstrant: “ ik ben chef- kok en ben overbodig, en de horeca ligt ook in puin met het beleid dat wordt ingevoerd. Ik werd op 3 juli ontslagen en heb sindsdien geen werk kunnen vinden. Nog een paar maanden en ik kan mijn huur niet meer betalen.”

37:33 zoals bij alle vreedzame protesten deze werd voortijdig beëindigd toen een agressieve oproerpolitie ingreep.

37:55 er wordt geroepen: “uw kinderen vechten voor uw kinderen”

38:07 David Kurten, lid van de Londense Assembly : “ik was behoorlijk geschokt, vooral door het gedrag van de tsg oproerpolitie op 26 september omdat de demonstratie absoluut volledig vreedzaam was. Men begaf zich met wapenstokken in de menigte, mensen hadden bebloede gezichten. Een vrouw werd van haar stoel geduwd. Dat is voor mij onaanvaardbaar gedrag van die eenheid van grootstedelijke politie. Wie gaf het bevel om dat te laten gebeuren?”

38:41 Voorzitter: “Ik weet niet zeker of ik weet het gewoon niet. Ik weet niet genoeg over de feiten.”

38.43 Sadiq Khan, burgemeester van Londen

“Ik kan het uitgangspunt van de feiten aanvaarden in plaats van vechten.”

De beelden van het politiegeweld zijn onwettig. Arrestaties van mensen die hun mensenrechten verdedigen worden nu gedeeld over de hele wereld.

39.02 De franse hoofdstad is opnieuw het toneel van botsingen tussen politie en demonstranten. Bars en restaurants zijn sinds midden oktober gesloten.

39.49 de Israëlische politie vuurde waterkanonnen af

39:51 Servië Belgrado anti regering demonstranten vullen de straten

40.04 demonstraties in Italië

40:35 de politie verrichtte 74 arrestaties en deelde 176 boetes uit omdat de demonstranten zich voor een tweede dag op rij verzameld hadden

40:42 winkelierster: “Ik ben zo bang dat ons bedrijf vernietigd wordt”

40:45 “het testen is een schijnvertoning, onze hele economie gaat eraan”

Duitsland

40.55 “waarom is ze gearresteerd? Ze is nog maar een baby! Je pakt haar baby….Laat haar met rust ”

41:28 geschreeuw er wordt geslagen

42:09 Officer Greg Anderson: “Ik ben al 10 jaar bij de politie. Ik heb gezien dat politiemensen bevelen krijgen om op een tirannieke manier de mensen gehoorzaamheid af te dwingen. Ik zie het telkens op televisie en internet. Ik zie mensen gearresteerd of aangesproken worden voor het naar de kerk gaan, voor reizen op de wegen, voor ondernemingen die hun zaak openen, arresteer ze en beschuldig ze. Maar voor welke misdaad? We moeten als politiemensen eens naar onszelf gaan kijken. Ongeacht hoe je denkt over het coronavirus, je hebt niet de autoriteit om zo met mensen om te gaan, omdat een burgemeester of gouverneur dat zegt. We mogen niet de grondwettelijke rechten van mensen schenden, omdat iemand in onze organisatie daarvoor opdracht geeft.” Tot zover deze politieman.

43.07 In november 2020 hebben de Italiaanse politieagenten, na 18 dagen demonstreren, hun helmen afgezet uit solidariteit met de demonstranten,.  

43:16 Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd er een reeks van tribunalen gehouden in Neurenberg, Duitsland voor de vervolging van prominente leden van de nazi-partij. Hiermee werd het eerste proces in de geschiedenis geopend voor misdaden tegen de wereldvrede.

43:33 legt een zware verantwoordelijkheid op hun verdediging dat ze rechtvaardig waren omdat ze bevelen opvolgden. Dat was niet genoeg om aan de straf te ontkomen. In datzelfde jaar voerde de psycholoog Stanley Milgram van de Yale University een reeks experimenten uit. Hij testte of gewone mensen schade zouden toebrengen aan een andere persoon na het opvolgen van orders van een gezaghebbende figuur.

Ontsteek iets van 50 volt – een experiment dat me er allemaal buiten hield.

“hier, haal me hier weg, alsjeblieft”,

“nee, ga door, ga nu meteen door” het experiment vereist uw vervolg

“leraar ga door met deelnemers” de leraar wist niet dat de leerling een acteur was

en de zogenaamde shots waren onschadelijk

je krijgt een shot: 180 volt!

Schrikbarend genoeg suggereerden de resultaten dat elk mens hiertoe in staat was, omdat ze zich niet verbonden voelden met hun acties, wanneer ze de bevelen opvolgen van de proeven, de code van Neurenberg.

De code van Neurenberg is ingesteld om de mensenrechten van de mensen te beschermen.

 

 1. Vrijwillige toestemming is essentieel
 2. Menselijke experimenten moeten gebaseerd zijn op eerdere dierlijke experimenten.
 3. Experimenten moeten worden uitgevoerd door lijden en letsel te vermijden

 

Dr. Mike Yeadon

44:58 Met de huidige uitrol van het covid19 vaccinatieprogramma zien we dat deze fundamentele mensenrechten opnieuw worden geschonden. Wij en anderen in de na-oorlogse consensus gaan terug naar een internationale wet die zegt dat er geen medische procedure kan worden uitgevoerd op een mens zonder hun geïnformeerde toestemming en moet ervan profiteren. Uw regering heeft het recht niet om die wet te negeren. Dus als mensen zeggen dat het moet, anders kun je niet gaan winkelen, je kunt niet gaan werken of reizen, ze voor de rechter brengen.

45.33 Robert Kennedy

“Het is absoluut illegaal en niemand zou 75 jaar geleden voor het Neurenberg tribunaal vrijuit zijn gegaan.

45.33 Herman Göring getuigde bij de Neurenberg processen en hem werd gevraagd hoe je de Duitse mensen met dit alles akkoord kon laten gaan en hij zei dat dit een gemakkelijke zaak was. Het heeft niets met nazisme te maken, het heeft met de menselijke natuur te maken. Wat een regering nodig heeft om mensen tot slaven te maken is angst en als je iets kunt bedenken om ze bang te maken, zullen ze alles doen wat u maar wilt. Regeringen houden van pandemieën om dezelfde redenen als ze van oorlog houden omdat het hen de mogelijkheid geeft controles aan de bevolking op te leggen, die ze anders nooit zouden accepteren.

Accepteer het niet, je gaat onze vrijheid niet wegnemen en we laten onze kinderen niet vergiftigen, we eisen onze democratie terug. Heel erg bedankt voor het vechten.”

Applaus   

Sacha Stone, musicus, activist en oprichter van World Health Sovereignty Summit

46:39 Weet je 75 jaar geleden hadden we miljoenen mannen, 18-jarige jongens 19-jarige mannen 20 jaar, 23-jarige mannen die gingen vechten voor koning en land, voor koningin en vaderland, die vochten voor onze vrijheden. Dit waren dappere moedige jonge mannen. Ze waren doodsbang en poepten ’s nachts in hun broek voordat ze ten strijde trokken.

47:01 Maar ze hebben het gedaan en wij nu vandaag, zijn wij liberale intellectuele mannen ook bang om de straat op te gaan om dat stomme masker van ons gezicht af te scheuren (excuseer mijn taal - dit is de enige keer dat het relevant is om grof taalgebruik in onze mond te nemen). We moeten uit de contractarbeid de slavernij omdat het niet zomaar wordt verwijderd. Er is geen reddingsmissie er komt geen cavalerie om ons te redden. Dit gaat veel erger worden en we kunnen zien dat het uit de hand loopt. Hoeveel tienduizenden zo niet honderdduizenden, zo niet miljoenen mensen over de hele wereld zijn gestorven aan andere zaken die verband houden met de gedwongen lockdown, de zelfisolatie. Grootouders die stierven en niet in de ogen van hun kinderen en hun kleinkinderen konden kijken. Dit zijn misdaden tegen de menselijkheid die zelfs niet kunnen worden berekend. Oke, maar wanneer de ernst van de zaak is doorgelicht, en dat vindt plaats, dan zullen we zien dat deze corona de bekroning is van de glorie van de emancipatie van de mensheid. Het is tijd voor de mensheid om onze waardigheid terug te eisen van deze draconische tirannie. Ik laat het hierbij. Bedankt!” Tot zover Sacha Stone.   

48:23 Gelooft u dus dat het krijgen van het vaccin ons in staat zal stellen tot het normale leven terug te keren? Je bent daar behoorlijk emotioneel over.

48:30 Je weet dat het zo een moeilijk jaar voor zoveel mensen is geweest. Waarvan je niet weet of we straks weer door kunnen gaan met ons leven of zullen we een nieuw normaal zien: een wereld met harde tirannieke regels, geregeerd door een gecentraliseerde totalitaire staat?

Hier is wat Klaus Schwab denkt:

“we gaan gewoon terug naar de goede oude wereld die we hadden en alles zal weer normaal zijn in hoe we gewend zijn aan normaal in het oude model. DIT IS LATEN WE ZEGGEN FICTIE, HET ZAL NIET GEBEUREN!” tot zover Klaus Schwab

49:35  Police for Freedom March – Spanje Er is een ongelooflijke beweging, die hier in Spanje begint vorm te krijgen. Er is een groep politieagenten samen gekomen om een ​​organisatie te starten genaamd “Police for freedom”. En nu marcheren we samen met hen om op te komen voor onze mensenrechten en grondwettelijke vrijheden. De geschiedenis leert ons dat we, zodra met het vreedzaam verzet, dit samen doen met de politie of het leger, we 60% grotere kans hebben om de tirannieke overheid te ontmantelen en dit is wat er nu plaatsvindt.  

50:23 November 2020 Stockholm. Experts in gezondheidsrecht en bankwezen van over de hele wereld hebben een alliantie met een missie om vrijheden te beschermen. Welkom iedereen in Stockholm, mijn naam is professor Dolores Cahill uit Ierland en het is mijn grote eer en voorrecht om u te verwelkomen in een wereldwijde organisatie: “de alliantie van wereldvrijheid”. Ons doel is om informatie te verstrekken over wat er is gebeurd, om te proberen te coördineren dat we onze vrijheden en rechten kunnen verdedigen en we kunnen garanderen dat de regeringen die we kiezen dat zullen doen. We willen u onderwijzen, bemoedigen, en u verwelkomen in een wereld waar je gezond kunt zijn, waar je vrij kunt zijn en mensen ter verantwoording kunt roepen als ze iets verkeerds doen.

Martin Byrne Bi: 51.21 “Veel mensen zijn misleid door te geloven dat de regering ons onze rechten geeft, die niet zover zullen afwijken van de waarheid. Elke grondwet in de wereld is een gedragscode die regeringen moeten volgen om onze rechten, uw rechten door onze Schepper gegeven, te verzekeren, beschermen, verdedigen en rechtvaardigen. Dit zijn rechten die de overheid ons niet geeft. De overheid geeft die rechten niet, maar is verplicht die rechten te beschermen.”

De overheid is immers Gods dienares u ten goede Romeinen 13:4. De overheid ontneemt ons rechten.

In protestantse kringen is die passage wel uitgelegd, alsof je altijd braaf de overheid moet gehoorzamen. Maar de naam ‘protestant’ zelf komt van mensen die zich tegen het kerkelijk gezag en het wereldlijke gezag in het geweer stelden.

Deze positieve beelden zijn geruststellend en bieden ons de broodnodige hoop. Maar er is al aanzienlijke economische schade aangericht. Dit zal onvermijdelijk velen afhankelijk maken van het universele basis inkomen. Dit zorgt ervoor dat we in een zwakkere positie komen om op te komen tegen de tirannieke voorwaarden. Maar dit is misschien nog ver weg of gebeurt het al gegeven dit:

Engeland Lockdown. Rishi Sanuk minister van Financië. UK:

52.16 “Kenmerkend is een aanzienlijke onzekerheid een verslechterende economische achtergrond en de noodzaak om mensen een zakelijke veiligheid te geven om de winter door te komen. Ik denk dat het goed is om door te gaan. Dus we kunnen vandaag aankondigen dat de verlofregeling niet met een maand verlengd zal worden, maar uitgebreid zal worden tot eind maart.” Tot zover Rishi Sanuk.

Hoe zal het eindigen? 

 

HOE ZAL HET EINDIGEN VANUIT GODS WOORD BEKEKEN.....

HET VERBOND MET DE DOOD

Volgens Daniël 9:26-27 zal de vorst van de duisternis een verbond sluiten met Israël voor een periode van zeven jaar.

Dit verbond herstelt duidelijk Israël tot een plaats onder de naties van de wereld. 

De integriteit van Israël wordt gewaarborgd door de politieke wereldmachten.

Maar de antichrist komt aan de macht door vleierijen.

Dit is niet alleen een poging om het langdurige geschil tussen de naties over de aanspraak van Israël op Palestina te beslechten, maar is ook een satanische nabootsing van de vervulling van het Verbond  met Abraham dat Israël de eigendomsakte van het land heeft gegeven.Israël verwelkomt de antichrist

Ze gaan met de wereldpolitiek in zee en ze sluiten daarmee een verbond met de dood.

Ze volgen de corona maatregelen uiterst politiek correct en dat zijn de politieke regels.  

Ze denken de wereldvrede te bewerken, waarmee Israël weer zijn plaats krijgt onder de volkeren.

Ze steunen op de Noachitische wetten en de Abraham-akkoorden.

 

De antichrist zal spoedig verschijnen!

Zijn actie wordt door Johannes (in Openb. 6:2) voorgesteld als een ruiter die op weg gaat om te veroveren, aan wie de soevereiniteit wordt gegeven door vreedzame onderhandelingen. Deze voorwaarde bestaat voor drie en een half jaar, waarna het verbond door wereldse autoriteiten wordt verbroken. Deze periode staat bekend als de grote verdrukking. 

Mattheüs 24:21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.

Deze verdrukking op aarde wordt duidelijk veroorzaakt door satan, die midden in de verdrukkingsperiode uit de hemel op de aarde is geworpen (Openbaring 12:9). Hij gaat in grote toorn uit (Openbaring 12:12) om het overblijfsel van Israël en de heiligen van God aan te vallen (Openb.12:17). De satanische activiteit die de naties in die dagen beweegt, wordt duidelijk weergegeven door Johannes als hij zegt:

"En ik zag drie onreine geesten als kikkers uit de mond van de draak komen, en uit de mond van het beest, en uit de mond van de valse profeet. Want zij zijn de geesten van duivels, die wonderen werken, die uitgaan naar de koningen der aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de strijd van die grote dag van de almachtige God" [Openbaring 16:13-14].

Messias Yeshua zegt in Johannes 5:43:  Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.

 

Mattheüs 23:37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!
38. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.
39. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!

Het gaat om de geestelijke strijd tussen de heerschappij van God en Zijn Koninkrijk en dat van satan.

Bij de wederkomst van Yeshua zal Hij Koning zijn en gaat letterlijk in vervulling wat in het begin van de geestelijke strijd is gezegd in Genesis 3:15

Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.Dat zal het einde zijn van satan en de menselijke regering.

Maak jouw eigen website met JouwWeb