To translate this page into different languages, click here

(1) Beschouwingen vanuit maatschappij, Bijbel en overheid 

Deze webpagina's zijn geschreven na het bekijken van de video, waarin Esther Noordemeer spreekt over de coronacrisis. Esther is in Ridderkerk geboren en opgegroeid in de Hoeksewaard. Ze komt van een boerderij en heeft  biologie gestudeerd in Utrecht.  Ze heeft boeken geschreven over geloof en voedsel.  Zij hield in de gemeente Shamar een preek over de Corona crisis. Video.

Esther spreekt niet namens een gemeente of organisatie, maar op persoonlijke titel. We, d.w.z. Jur en Ida, hebben de video bekeken, besproken en er aantekeningen over gemaakt. 

Ook hebben we het voorzien van commentaar.  Je moet dit dus lezen in combinatie met het kijken naar de video.  Esther merkt terecht op dat de kerk dood is als deze zich niet op de maatschappelijke ontwikkelingen richt. Wij willen daarbij aanvullen dat dit ook het geval is als de kerk de profetieën negeert.

Beschouwingen vanuit de maatschappij

Wij zijn manipuleerbaar!

Wij mensen zijn uiterst manipuleerbaar! En die manipulatie vindt plaats door de informatievoorziening. Door de informatie ontstaat een enorme polarisatie plaats die dwars door kerken, familie, vrienden en bedden heen gaat. Esther heeft in 2017 een interessante  film bekeken met de titel "Dat wordt oorlog" Robbert Caves BNN/VARA . Het was een groepsexperiment waaruit ze begreep hoe gemakkelijk tweedracht tot oorlog kan leiden. Groep A lijdt en gelooft dat groep B daar schuldig aan is. En dan is er een schuldige, een "zondebok". Dit experiment gaf precies aan wat er tegenwoordig in onze samenleving gebeurt. Tweedracht is gemakkelijk te zaaien en dan heb je met een vingerknip de poppen aan het dansen, d.w.z. "oorlog".   Wij willen daaraan toevoegen dat de oorlog al begonnen is in het Paradijs, steeds voortduurt en dat deze in de eindtijd zijn climax gaat bereiken. 

Genesis 3:15

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.

Esther ervaart verdriet van de polarisatie. Toen ze begin maart begonnen met de anderhalve meter afstand regel, merkte dat ze in de supermarkt de voor haar vreemde klanten ging zien als besmettelijke wezens. Ik moet zeggen dat het bij mij andersom was. Het leek wel of de mensen mij, als oudere, als een besmettelijk wezen zagen.

MSM Mainstreammedia 

Het beeld dat de mainstreammedia, tv, krant geven (maar ook de kerkliteratuur) zijn meestal eenzijdig vanuit de overheid. 
Jongeren halen hun informatie meer uit de sociale media.

Omdat er daarop nogal vaak censuur wordt toegepast wordt ook gebruik gemaakt van Bit chute en Odysee, om verwijderde youtubes toch te kunnen bekijken. 

Men krijgt uit deze informatie heel verschillende wereldbeelden waaruit  de polarisatie ontstaat.

Maak jouw eigen website met JouwWeb