Gods handtekening in elke lichaamscel

Openbaring 18:23 En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij (Grieks: pharmakeia φαρμακεία, ας, ἡ ) immers werden alle naties misleid.

 

In deze tekst die over de val van Babel gaat staat letterlijk: Door uw "farmaceutica" immers werden alle naties misleid. Duidelijker kan het al niet.