Verslag van het Bazuinenfeest 2021

Dinsdag 7 september was het Bazuinendag.

In het Hebreeuws:

Yom Teroe-ah ( יוֹם תְּרוּעָה‎)

Als gasten mochten Jur en ik verwelkomen: André en Lieneke, met wie we deze bijzondere dag invulling gaven. 

De Bijbelse opdracht is: 

Leviticus 23, vers 24 Spreek tot de Israëlieten en zegt:

In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.

Het is het tweede najaarsfeest op de Bijbelse kalender. Alle najaarsfeesten

vinden hun vervulling in de komst van Yeshua en dit feest in het bijzonder!
Yeshua zal bij de zevende bazuin  het hele wereldgebeuren op zijn kop zetten en  zijn Gemeente vergaderen. Dan zal het Vrederijk aanbreken. 
We zien uit naar dat grote gebeuren....

We hebben met elkaar gesproken, gebeden, gezongen, gewandeld en gegeten.
We hebben de shofar geblazen. De liturgie samen doorgenomen. 

We zongen o.a. "Eens als de bazuinen klinken" en "Hodu Adonai Ki tov".  
Lieneke zong een bijzonder lied dat haar man had gemaakt en wat zij normaal gesproken, zelf met haar gitaar begeleidt.  

Dit is dat lied:                                                                                                                                                               En hier wordt de shofar geblazen:

Een wandeling en een afsluitende maaltijd waarbij we onze dank hebben gebracht aan Elohim die ons rijk gezegend heeft op deze dag!

In 1 Korinthe 15: 52 leren we:

in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden

Meer lezen over het Bazuinenfeest: klik hier!

Maak jouw eigen website met JouwWeb