Uit het nieuws 21-09-2020

Door: Franklin ter Horst

 

Het komende Covid-19 vaccin is geen “gewoon” vaccin

 

Net zo goed als het Masterplan dat al 50 jaar geleden is opgesteld om de wereldbevolking onder controle van een groep  Luciferiaanse machthebbers  te brengen, en de geplande Covid-19 nep-pandemie al ruim voor 2020 was voorzien, wordt er al jaren gewerkt aan een vaccin dat helemaal niets met dit virus te maken heeft. Covid-19 is niet de naam van een virus maar de codenaam van een internationaal plan voor de controle en vermindering van de wereldpopulatie dat de afgelopen decennia is ontwikkeld en in 2020 is gelanceerd. Er is sprake van oplichterij, van pure zwendel. Het gaat om een wereldwijde misdaad tegen de wereldbevolking. Het zijn criminelen die deze misdaad in elkaar hebben gezet.

 

Het vaccin waar men nu aan werkt is niets anders dan een nepvaccin om de mensheid af te leiden van een vaccin dat al lang klaar ligt en enorme gevolgen zal hebben voor de mensheid. Veelzeggend is dat de vaccin producenten zelfs zijn vrijgesteld van vervolging en van welke aansprakelijkheid dan ook. Het internationale persbureau Reuters meldde op 30 juni 2020 dat AstraZeneca van ‘de meeste landen waar het overeenkomsten mee heeft gesloten’ (waaronder Nederland) bescherming heeft gekregen voor toekomstige schadeclaims in verband met het door hen ontwikkelde vaccin. Ze kunnen dus wettelijk nergens meer voor aansprakelijk worden gesteld als hun vaccins schade aan de volksgezondheid aanrichten. De samenleving kan hier dus niets meer tegen ondernemen. Ze mogen dus ongestoord vaccins ontwikkelen die miljoenen mensen het leven kunnen kosten.

Het ontwikkelen van een -verondersteld werkend- vaccin duurt normaal gesproken tussen de 8 en 10 jaar, terwijl pas na 15 tot 20 jaar kan worden gezegd of een vaccin daadwerkelijk ‘veilig’ is. Dat betekent dat een vaccin wat er nu aan staat te komen niets anders dan een nepvaccin zal zijn. Vul dus maar in dat ze met het vaccin hele andere bedoelingen hebben. De ware bedoeling is de wereldbevolking van een vaccin te voorzien waarin sprake is van genetische manipulatie, het verminken van onze beschaving. Zo’n vaccin ontstaat niet na een paar maanden experimenteren. Daar is lang aan gewerkt.

 

De eerste opdracht van de Luciferiaanse machthebbers was een chip ter grootte van een rijstkorrel te ontwikkelen waarover reeds in de  juni/juli 1994-uitgave van Nexus een artikel  verscheen. Dit artikel werd gepubliceerd door Dr Carl W. Sanders, een ingenieur op het gebied van computerchips. Hij vertelde meegewerkt te hebben aan de ontwikkeling van een inplantbare chip. Deze chip was ontwikkeld -voor wereldwijd gebruik ten behoeve van economische en identificatiedoeleinden. Tijdens bijeenkomsten waarin gediscussieerd werd over de voortgang van het project, waren ook mensen zoals Henry Kissinger en figuren van de CIA aanwezig. Het hele project had tientallen miljoenen dollars gekost maar het resultaat was er dan ook naar. Het had een elektronisch computerwondertje opgeleverd ter grootte van een rijstkorrel, 7 millimeter lang en 0.75 millimeter breed.

 

Naast de genoemde ontwikkelingskosten werd er ook nog 1½ miljoen dollar besteed aan de studie waar de chip het best in het menselijk lichaam kon worden geplaatst. Het moest een plek zijn die aan snelle temperatuurschommelingen onderhevig was omdat het minuscule batterijtje in de chip is geladen met een thermokoppelcircuit dat stroomspanning produceert bij een bepaalde lichaamstemperatuur. De uitkomst was verbijsterend, aldus Sanders. Men vond slechts twee geschikte plaatsen, op het voorhoofd, net onder de haarlijn en op de bovenzijde van de rechterhand, precies zoals het boek Openbaring het beschrijft. Sanders vertelde dat er toen al ca 17.000 kinderen in wees- en kindertehuizen, in Florida als proefkonijn van deze chip zijn voorzien. 

De firma Applied Digital Solutions (ADS) uit Palm Beach Florida, presenteerde eind 2000 een prototype van de chip. Men heeft deze chip de naam "Digital Angel" gegeven. De naam is afgeleid van Guardian Angel (beschermengel). De chip werkt op kinetische energie die opgewekt wordt door de beweging van de menselijke spieren of temperatuursverschillen in de huid.

Het geheel is gevat in zogeheten biocompatibel glas, dat ervoor zorgt dat het lichaam de chip niet afstoot en dat de chip niet in het lichaam aan de wandel gaat. De levensduur van de Digital Angel wordt geacht langer te zijn dan die van de drager: minstens 99 jaar. 

De firma Applied Digital Solutions verweerde zich tegen de kritiek dat zij met de uitvinding van de chip meewerken aan een samenleving waarin iedereen wordt gecontroleerd door een alwetende, alomtegenwoordige macht.

Wereldwijd hebben duizenden mensen zo'n chip laten implanteren. Deze chip blijkt inmiddels te zijn opgevolgd voor iets op een veel hoger niveau van gevaarlijkheid. De machthebbers willen door middel van  geforceerde vaccinaties ons leven gaan controleren. Zonder vaccin zullen onze vrijheden drastisch worden beperkt met het argument dat ze niet het risico willen lopen dat u de gezondheid van anderen in gevaar brengt. Eerst is het nog vrijwillig maar vervolgens zullen de overheden claimen gewoon het recht te hebben ons te dwingen ons lichaam te laten injecteren met onbekende rotzooi. Bijsluiters met daarop de bijwerkingen, zullen net als bij het griepvaccin, niet gegeven worden.

 

Velen zijn volledig op de hoogte van de ontwikkeling van een vaccin dat helemaal niets met Covid-19 te maken heeft waaronder Bill Gates. Deze ‘weldoener’ blijkt daanaast geïnteresseerd in eugenetica, oftewel het grotendeels ontvolken van deze planeet. Henry Makow, de bekende Joodse onderzoeker, laat er geen enkel misverstand over bestaan wie Bill Gates werkelijk is. Satanisten kunnen zichzelf omhullen in 'waarheid en goedheid', maar af en toe worden ze onthuld voor wat ze zijn: perverselingen, psychopaten en megalomanen. We laten onze kinderen een wereld achter die geregeerd wordt door deze monsters.

 

De wereldbevolking zal de satanist Bill Gates omarmen en bejubelen zodra het nep-vaccin beschikbaar komt omdat zij geloven dat hij de mensheid van de totale ondergang heeft gered met een zogenaamd ‘levensreddend vaccin’. Later zal pas blijken wat zijn ware bedoelingen zijn. Dat er een totalitair identificatiesysteem aan de hele wereldbevolking zal worden opgedrongen is zeker en gezien de reacties blijkt een groot deel van de wereldbevolking zo bang gemaakt dan ze staan te trappelen om gevaccineerd te worden.

 

Dr. Carrie Madej over het komende vaccin

 

Het komende Covid-19 vaccin is geen “gewoon” vaccin zegt Dr. Carrie Madej arts uit de Amerikaanse staat Georgia. Zij onderzocht het coronavaccin en slaakt een alarmkreet. Gewone” vaccins hebben weliswaar ook soms ernstige bijwerkingen te wijten aan uiterst giftige stoffen die men aan het vaccin toevoegt, maar in dit geval speelt er veel meer. Waar het in dit geval om gaat is een totaal nieuw type experimenteel vaccin dat nog nooit is getest en toegepast. En men wil het op korte termijn injecteren in de totale wereldbevolking! Een bedrijf dat momenteel hard werkt aan de ontwikkeling van een coronavaccin, is Moderna. Deze organisatie is opgericht door een bioloog van Harvard, Derek Rossi. Deze figuur houdt zich vooral bezig met genetische manipulatie. Het bedrijf heeft nog nooit eerder een vaccin of medicijn voor mensen gemaakt, aldus Madej.

 

Het vaccin zal worden toegediend met micronaalden dat in massaproductie gemaakt kan worden. De micronaalden bevatten drie onderdelen: Hydrogel, Luciferase en het vaccin zelf. Hydrogel is nanotechnologie, microscopisch kleine robots. Luciferase is een bioluminescentie enzym, wat betekent dat het licht kan uitzenden. De reden is dat ze 100% zeker willen zijn dat je gevaccineerd bent. Dus dat je genetisch gewijzigd bent. Door met een app over je huid te gaan kunnen ze scannen dat je gevaccineerd bent.

Dr.Carrie Madej

 

Als een persoon eenmaal is ingespoten, ondergaat zijn DNA vrijwel onmiddellijk een transformatie. Deze genetische verandering zal ervoor zorgen dat mensen het vermogen verliezen om voor zichzelf te denken, zonder dat ze zich er zelfs maar van bewust zijn dat dit is gebeurd. Zo kunnen ze gemakkelijker gecontroleerd worden. Het invoeren van een dictatuur wordt zo wel heel gemakkelijk en zie hiermee ook dit interview uit 2014.

Verder merkt Madej nog op dat mensen als Elon Musk van SpaceX en Ray Kurzweil van Google een groot voorstander zijn van transhumanisme, een versmelting van de mens en kunstmatige intelligentie zoals in de science fiction film the matrix”.Zie ook deze video van Dr.Carrie Madej.

Italiaanse arts onthult een vaccinatiecomplot voor depopulatie.

Ook de Italiaanse arts Roberto Petrella onthult een vaccinatiecomplot voor depopulatiePetrella is een gynaecoloog uit Teramo in Italië die er heilig van overtuigd is dat de huidige coronapandemie onderdeel vormt van een programma om een groot deel van de wereldbevolking uit te roeien. En de manier waarop ze dit willen doen is via de komende vaccinaties.

Petrella: “Wat ze in ons willen injecteren, zullen de meest verschrikkelijke vaccins van allemaal zijn met als doel een massale ontvolking van meer dan 80% van de bevolking. Wat is de beste manier om zoveel mogelijk mensen vrijwillig richting corona vaccinatiespuit te duwen? Dat is door te testen, heel veel te testen, waarbij het grootste deel van de mensen "positief" als uitslag zullen hebben. Het was natuurlijk nooit de bedoeling om een test te gebruiken die daadwerkelijk een gevaarlijk virus kon opsporen. Want, als die er wel geweest zou zijn, dan zou blijken dat de hele Covid-19 één grote leugen is.”

Ook Roberto Petrella is van mening dat het doel van de komende covid-19 vaccinaties is om een verbinding tot stand te kunnen brengen tussen mens en kunstmatige intelligentie.  Petrella waarschuwt dat de vaccinaties die straks bij mensen zullen worden ingespoten de meest vreselijke vaccinaties ooit zijn en hij vergelijkt ze met iets dat direct uit de hel komt. Ook hij waarschuwt voor de tests en dat deze alleen maar wat genetisch materiaal detecteren en geen virus. 

Roberto Petrella

 

Al ver voordat de huidige coronapandemie een feit was, was journalist Torsten Engelbrecht in samenwerking met artsen en specialisten bezig met onderzoek naar virussen en vooral wat de gevolgen zijn van al die virussen en pandemieën. Zo schreef hij in 2007 al het boek Virus Mania met als subtitel: Hoe de medische industrie ieder keer weer pandemieën verzint waarbij ze miljarden verdienen ten koste van ons. Na het benaderen van talloze wetenschappers komt Engelbrecht tot de conclusie dat niemand ooit heeft kunnen aantonen dat het Covid-19 virus bestaat.

Niemand is er, waar dan ook ter wereld, in geslaagd om dit virus te isoleren en derhalve bestaat er voor een coronatest dan ook geen wetenschappelijk vereiste gouden standaard”.

Om correct op een virus te kunnen testen, moet je er wel eerst in slagen om dit virus te isoleren, zodat je de exacte genetische samenstelling van dit virus hebt en dan moet men er nog een vaccin voor zien te vinden.

 

Ondanks dit soort bewijzen zullen steeds meer mensen worden getest en door de manier waarop deze test werkt, of beter gezegd niet werkt, zal ongeveer 90 procent van de mensen een positieve uitslag krijgen. Al die positief geteste mensen zullen worden misbruikt om "aan te tonen" dat er sprake is van een besmettelijk virus. Een positieve uitslag op basis van een test die niet werkt, betekent dat men zal worden gezien als een gevaar voor de omgeving. Petrella waarschuwt onder alle omstandigheden te vermijden dat je wordt getest. Maar zoals bekend, zit er uiteraard ook een keerzijde aan het ontwijken van de vaccinaties, want je zult worden bestempeld tot een tweederangsburger met allerlei beperkingen. Misschien gaan ze je zelfs verbieden je huis te verlaten. Alles, maar dan ook letterlijk alles wordt nu in het werk gesteld om de wereld klaar te maken voor de komende vaccinaties.

 

Wat de satanisten willen is een tweede lockdown.

 

Het is duidelijk dat de marionetten van de machthebbers over de hele wereld zich voorbereiden op een tweede lockdown in de komende weken. Er wordt ons continu duidelijk gemaakt dat de poppenkast permanent is. Stop met het vrijwillig laten testen want ze zullen het als excuus gebruiken voor een volgende lockdown. Opnieuw een dodelijk isolement voor ouderen. Opnieuw afspraken geschrapt van kankerpatiënten en anderen met dodelijke ziektes. Steeds meer middelen van bestaan ​​die vernietigd zullen worden. Meer zelfmoorden, meer tirannieke politiebevoegdheden, meer economische schade, meer nieuwe normale waanzin. Zij die al jarenlang onderzoek doen naar de machten achter de zogenaamde 'nieuwe wereldorde' weten wat er komen gaat en dat er iets heel erg mis is met wat ze aan het doen zijn. De monsters hebben ons leven op zijn kop gezet. Straks gaan ze ons de volgende dwangmaatregelen opleggen. Ze zullen ons in een vorm van slavernij brengen. Deze figuren worden gedreven door pure hebzucht en onvoorstelbare wreedheid.

 

Ze zijn betrapt op het verkondigen van leugens, het manipuleren van statistieken, het in levensgevaar brengen van degenen die ze beweren te beschermen, en het niet naleven van hun eigen regels bij diverse gelegenheden. Denk daarbij aan de Nederlandse minister van justitie Grapperhaus die op zijn bruiloft de coronaregels volledig aan zijn laars lapte. 

Ze gaan ons vertellen dat je zonder een betrouwbaar vaccin, dat met recordsnelheid wordt ontwikkeld, niet meer je leven kunt leiden zoals het was. Ze worden daarbij gesteund door de door hen gefinancierde en allesomvattende gecoördineerde propagandamachine van de mainstream-media die ijverig meehelpen aan een desinformatiecampagne en aan alle politieke projecten die de bevolking onderdrukken.

Zal de wereldbevolking de nazi-praktijken nog langer pikken of zal men kiezen voor verzet tegen de satanische machthebbers en hun onderdanige marionetten. De slechteriken die dronken zijn van hun macht, zullen niet aarzelen om onder valse voorwendselen miljoenen mensen de dood in te jagen in hun verlangen om de planeet te ontvolken. Het zijn wegvoorbereiders voor de komst van het Beest uit de Bijbel.

Romeinen 8: 35 t/m 39 “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.