To translate this page into different languages, click here

(5) Beschouwingen vanuit de overheid

Kernvraag: Hoe komt het dat een overheid zo ontrouw is geworden aan haar mandaat? 
Er zijn drie soorten overheden, zoals die ook in de Bijbel voorkomen. We moeten kijken hoe dat werkt. Wij hebben namelijk een eigen overheid. Dat betekent dat je een soevereine natie bent. Gekozen politici. Het mandaat van die overheid is ook gegeven door het volk. Dat is een eigen overheid. Maar in de Bijbel, en ook in Nederland, hebben we te maken met een vazaloverheid. Dat zal je duidelijk worden. In de Bijbel komt dit heel vaak voor. Toen er een opwekking was onder koning Josia was het Noordelijk rijk al in ballingschap in Syrië. Wij denken dan dat Juda nog zelfstandig was. Welnee... Juda was gewoon onder Assyrisch bewind en was een vazalstaat. Ondanks het feit dat Juda een vazalstaat was koos Josia voor de belangen van zijn volk. 

Een vazaloverheid was een ingewikkelde overheid. Het is een afhankelijke natie, het zijn gekozen politici, maar ze worden aangestuurd. Door Assyrië in het geval van Josia en in ons geval door de Europese Unie, of door andere mondiale structuren en naties. Wij denken dat wij een onafhankelijke overheid hebben, maar die hebben we al lang niet meer.  En als je dat niet ziet, dan snap je heel veel dingen niet.

Die overheid dient dan twee heren, want hij heeft twee mandaten.  Eén mandaat van onder af, van het volk en het andere mandaat van bovenaf. In principe zou onze overheid Nederland moeten vertegenwoordigen in de EU, maar het omgekeerde is het geval. Zij is de vertegenwoordiger in Nederland. Dit heeft te maken met de eerste liefde.  

In het derde voorbeeld heb je te maken met een bezetter. Je hebt een bezette natie, de politici zijn aangesteld en het volk dient de bezetter. Het mandaat komt ook van de bezetter. Als je deze drie vormen van overheid niet onderscheidt, dan snap je niet wat er in Nederland gaande is. Het onderscheid tussen de eerste en tweede vorm is cruciaal.  Niemand kan twee heren dienen:
Mattheüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.
In die tijd hechtte Josia aan zijn eigen land en niet aan het Assyrisch bewind.  Die keus kunnen ze maken. De vazaloverheid dient daar waar de grootste liefde ligt. 

En nu onze overheid. Waar ligt hun eerste liefde?

Ik durf hier uit te spreken dat de eerste liefde van onze overheid ligt bij de vazal die boven hen staat en niet bij ons land. Dat verklaart alles wat je in ons land ziet. Dan ga je begrijpen dat ze zoveel goedkeuring nodig hebben van Macron en Merkel. Want dat is hun eerste liefde. Dat is het onderbuikgevoel dat veel Nederlanders hebben, men ervaart geen volksvertegenwoordiging meer. Zij vertegenwoordigen de EU in Nederland, in plaats van andersom.

Het verbaasde me ook enorm dat vaderlandsliefde als extreem rechts wordt neergezet. Het verbaast me ook hoe over Trump gesproken wordt.  Die man heeft gewoon gezegd "America First"!

Dat  vind ik zóóó normaal!! Hoezo extreem rechts? En de Patriotten worden gedemoniseerd. Waarom? Voor een patriot is de eerste liefde: "zijn land".  Getrouwe burgers worden beboet en opgepakt. Dat is gek! Maar dat is niet gek als je een ander mandaat hebt. En het verwaarlozen van de identiteit van het vaderland. Het Nederlands wordt verwaarloosd in dit land.  Zij hechten niet aan eigen tradities. Nu hebben wij persoonlijk hier met Kerst niks, maar ik snap dat mensen die niet geloven, daar wel aan hechten.  Het is een stukje traditie. En je importeert vreemde tradities. Ineens heb je "Black Friday" en "Halloween". Wat moeten we daarmee? Als je je eigen identiteit verwaarloost dan kan je al die dingen binnenhalen. Ze zijn dus niet hun mandaat kwijt, maar ze volgen het mandaat van hun eerste liefde: de EU en andere mondiale structuren. Dit past helemaal in de ontwikkeling naar het éne grote wereldrijk onder de antichrist. Nou snap je waarom dit allemaal zo gebeurt. En nu ga je de kuddes ook begrijpen. En nu ga ik bruggen bouwen. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb