Uit het nieuws 17-08-2020 (deel 6)

Door: Franklin ter Horst  (Laatste bewerking: 7 september 2020)

Agenda 2030 van de Verenigde Naties streeft naar depopulatie (deel 6)

Er bestaat geen enkel bewijs dat mondkapjes helpen.

Het dragen van mondkapjes blijkt slechts schijnveiligheid. Zelfs Jaap van Dissel van het RIVM, ziet er helemaal niets in. Klik eens op deze video die gaat over een onderzoek van de Amerikaanse CDC dat aantoont dat mondkapjes zo goed als geen toegevoegde waarde bieden als bescherming tegen het virus. Mondkapjes hebben geen medisch effect en dienen slechts om ons gedrag te beïnvloeden. Groot voorstander van het muilkorven is de Rotterdamse burgemeester en Bilderberg-marionet (2016) Ahmed Aboutaleb. Om zijn Bilderberg meesters een plezier te doen dwingt hij de Rotterdammers in bepaalde delen van de stad tot het dragen van mondkapjes. Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam blijkt eveneens groot voorstander. Zij vinden mondkapjes een belangrijke maatregel om het virus te stoppen omdat anderhalve meter afstand houden, ‘sleets is geworden’ zoals ze dat noemen. Maar het verplicht dragen van een mondkapje is niets anders dan gedragsbeïnvloeding, een vorm van dwang. Het heeft alles met het uitoefenen van controle en het afdwingen van gehoorzaamheid te maken en het verder knevelen van de bevolking. Het dragen van een masker is bovendien een occult ritueel.

Wat er ook gebeurt, is dat je je eigen afvalstoffen weer inademt, wat uiteraard niet de bedoeling is. Door het dragen van een mondkapje heb je een structureel zuurstoftekort wat wordt aangetoond in deze video. Het dragen van een mondkapje zorgt voor hypoxia en hypercapnie Dit heeft schadelijke gevolgen voor de functie van de longen, het hart, de bloedsomloop, het centrale zenuwstelsel, de hersenen en de ontwikkeling van tumoren. Meer hierover lees je ook in dit artikel.

 

De oud-directeur van het Instituut voor Medische Microbiologie, emeritus professor Sucharit Bhakdi van de Johannes Gutenberg Universiteit in de Duitse stad Mainz, noemt mondkapjesplicht voor scholieren ‘kindermishandeling’. Bovendien veroorzaakt het dragen van mondkapjes enkel schade. Sinds de invoering van de mondkapjesplicht is het aantal meldingen van het Rhino virus (oftewel een gewone verkoudheid) enorm gestegen.

 

Het dwingen van mensen om zo’n kapje te dragen is niets anders dan het volk vernederen, ze te laten voelen dat ze een meester hebben die hen kan laten doen wat hij wil. Zie ook eens hier hoe een man in Canada verplicht wordt een mondkapje te dragen. 

Hij wordt door de politie met grof geweld tegen de grond gewerkt. 

Mensen die weigeren om deze gehoorzaamheids-kapjes te dragen zullen worden verbannen uit de maatschappij.

Straks in het najaar begint het tweede deel van de geplande corona-ronde

Wat wij dit voorjaar hebben meegemaakt was een soort repetitie, een speldenprik een voorproefje voor wat er in het najaar gaat komen. Door de maatregelen van Rutte&Co zijn er in drie maanden tijd maar liefst 322.000 banen om zeep geholpen, maar dat is slechts het begin. De tweede lockdown zal duidelijk maken wat de machthebbers werkelijk met de wereld van plan zijn. De Nederlandse democratische rechtsstaat was in het voorjaar al met voeten getreden, maar in het najaar zullen wij geconfronteerd worden met een dictatuur waarin al onze vrijheden aan banden zullen worden gelegd. En dat zal wereldwijd gebeuren. Ze hebben daar niet het recht toe want niemand, maar dan ook helemaal niemand, heeft het recht onze grondrechten aan te tasten, zoals de vrijheid om te zeggen wat je wilt, om samen te komen met wie je wilt en om over je eigen lichaam te kunnen beschikken, maar die vrijheid zal straks van ons worden afgenomen.

De grote misleider van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus roept inmiddels alsmaar dat ‘in september de tweede ronde’ gaat beginnen.’Het ergste moet nog komen. Bijzonder hè, hoe diverse figuren ook al ruim van te voren wisten dat het Wuhan-virus er zou komen en nu de tweede golf aankondigen voor dit najaar. Niks bijzonders! Ze zijn allemaal op de hoogte van het al lang van tevoren bedachte masterplan van de machthebbers. Trekpoppen zijn het die deze plannen uitvoeren. Straks in het najaar gaat het allesverwoestende spel van de machthebbers pas echt beginnen. De Nederlandse bevolking zal in het najaar (misschien al eind augustus of begin september) met een buitensporige noodwet te maken krijgen waarbij de grondwettelijke rechten van burgers volledig zullen worden ondermijnd.

WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus, het ergste moet nog komen!

Rutte&Co hebben zich op het najaar voorbereid met een serie noodmaatregelen waarvan de honden geen brood lusten en je je nauwelijks kunt voorstellen dat er politieke partijen in dit land zijn die hiermee akkoord zullen gaan.

De ‘Nieuwe Normaal’-wet moest aanvankelijk op 1 juli 2020 in werking treden maar dat is uitgesteld tot na de zomer. De datum 1 juli was achteraf niet slim gekozen omdat het virus op dat moment nauwelijks nog iets voorstelde.

De coronanoodwet moet de tijdelijke illegale noodverordeningen vervangen die nu van kracht zijn. 

Na diverse protesten hebben ze de wet hooguit een klein beetje minder totalitair gemaakt. Zo is onder meer de bevoegdheid van de politie om bij mensen thuis binnen te vallen, uit het voorstel gehaald. Minister van Volksverlakkerij Hugo de Jonge is de man die straks verantwoordelijk is voor de invoering van de coronawet. Deze de Jonge heeft sinds 16 april 2020 bewust elke vorm van genezing gesaboteerd met z’n uitspraak “er is maar één oplossing voor dit probleem en dat is een vaccin“.  Maar ook, en zo mogelijk nog erger, heeft hij een onnavolgbaar, onverantwoord en misdadig beleid gevoerd middels het toestaan van medische experimenten (mondkapjes), het uitgeven van miljoenen euro’s aan een niet bestaand vaccin en het indienen van de spoedwet. Zijn geloofwaardigheid is volledig weg.

Maar toch zal deze zogenaamde "deskundige", zodra het virus in Nederland opnieuw de kop opsteekt, de schandalige coronawet aanbieden en deze er snel doorheen proberen te drukken. Deze wet geeft hem verregaande bevoegdheden om in de strijd tegen het virus onze grondrechten te beperken of zelfs helemaal af te schaffen. Weg alle versoepelingen! De Nederlandse bevolking zal opnieuw geconfronteerd worden met draconische maatregelen, nog erger dan in de eerste ronde.

Volgens de overheid is deze wet puur gebaseerd op de zorg voor het welzijn van de bevolking en waar alle genoemde bepalingen in die wet een medische achtergrond hebben. Maar in werkelijkheid zal er sprake zijn van dwangmaatregelen waarbij het laatste restje vrijheid wat wij nog hadden, als sneeuw voor de zon zal verdwijnen. Wij zullen te maken krijgen met krankzinnige wetten zoals de idiote anderhalve meter samenleving. Enorme aantallen banen en bedrijven zullen worden weggevaagd. Wij zullen straks in het najaar met een soort staat van beleg te maken krijgen.

De duimschroeven zullen nog verder aangedraaid worden, en de burgerrechten op nog grotere schaal geschonden worden dan in het voorjaar. De tirannieke machtsgreep die nu wordt verricht is in een aantal opzichten uniek. Zelfs de meest dictatoriale regimes in de geschiedenis hebben nooit menselijk contact verboden, zoals nu aan ons is opgedrongen.  Ze hebben onze burgerrechten, menselijke waardigheid, het plezier van het leven en ontspanning van ons afgenomen, maar dat is kennelijk nog niet genoeg.

Onze grondwet zal volledig bij het oud vuil worden gezet. Ons bestel is ingericht met allerlei zekerheden om te voorkomen dat macht en bevoegdheden verschuiven zonder dat daar streng naar gekeken is en zonder dat de bevolking zich daarover heeft kunnen uitspreken. Daarom liggen ze vast in de Grondwet. Om die te veranderen moet een wetsvoorstel twee keer beide Kamers passeren, waarvan een keer met twee derde meerderheid, met tussen de twee behandelingen ‘ontbinding van de Kamer; dus verkiezingen.

De Nederlandse grondwet door Rutte&Co bij het oud vuil gezet.

Democratische organen zullen in het najaar volledig buiten werking worden gesteld. Het knevelen zal verder worden opgevoerd. Zelfs het leveren van commentaar op de draconische maatregelen zal strafbaar worden gesteld. Dergelijke bevoegdheden zijn voorbehouden voor zeer uitzonderlijke noodsituaties. Het gaat niet om een virus onder controle te krijgen. Er zit een duivels plan achter.

Het volgende is een klein stukje tekst uit de coronawet. (dit is niet de definitieve wet, maar het wetsvoorstel). De 105 pagina’s tellende toelichting doet voorkomen alsof deze wet bijdraagt aan een democratische en grondrechtelijke versterking.

Ogenschijnlijk geven ze iets toe door een paar elementen weg te halen, maar de essentie blijft gewoon bestaan. Ook met de aanpassingen wordt de rechtsstaat nog steeds afgeschaft. Rutte&Co. zullen alle instrumenten inzetten om de samenleving in constante situatie van stress en vrijheidsbeperkingen te houden. Ook het overdadig gebruik van de begrippen als proportionaliteit en noodzakelijkheid moeten kennelijk de indruk wekken dat hier zorgvuldig met onze grondrechten omgegaan wordt. Maar niets is minder waar. De wet is een gedrocht dat niet in een democratische rechtsstaat thuis hoort.

De kern van de wet blijft, net als in de noodverordeningen van dit voorjaar, het verbod om binnen een veilige afstand tot medemensen te komen. Een maatregel die ons in menselijk, sociaal en psychisch opzicht deformeert. Ook economisch is deze maatregel catastrofaal. De minister kan deze afstand overigens aanpassen zodat in de toekomst de sociale afstand ook naar twee meter kan opschuiven. Verder heeft de minister een bijna onbeperkte bevoegdheid om naar goeddunken groepsvorming te verbieden, publieke plaatsen te sluiten, het uitoefenen van bepaalde beroepen te verbieden, winkels en bedrijven te sluiten, de bezettingsgraad van hotels en pensions te bepalen dan wel deze te sluiten. Maar ook kan de minister opnieuw bezoek verbieden in verpleeghuizen, vormen van vervoer verbieden en scholen en kinderopvang sluiten. De minister heeft verder nog een vangnetbepaling opgenomen waarmee het arsenaal met aanvullende maatregelen uitgebreid kan worden. De wet geeft de mogelijkheid een groot scala aan grondrechten te beperken.

Wat opvalt, is dat de grondslag van de wet in de toelichting ontbreekt. Tussen de regels door is te lezen dat het hier kennelijk gaat om een wettelijke regeling voor een uitzonderlijke situatie. Een verwijzing naar artikel 103 Grondwet, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag en de Coördinatiewet, ontbreekt echter. De bepalingen worden ondergebracht in een tijdelijk hoofdstuk, wet publieke gezondheid. Het ontbreken van verwijzingen naar noodwetgeving wekt bijna de indruk alsof we hier te maken hebben met een gangbare wet. Dat is echter niet het geval. Volgens de minister is voor het bestrijden van deze zogenaamde epidemie een solide wetgeving nodig. De noodverordeningen zijn namelijk niet geschikt om op lange termijn deze maatregelen te legitimeren. Een deugdelijke onderbouwing van de noodzaak van deze wet ontbreekt echter. Een wet met bevoegdheden om grondrechten vergaand te beperken is namelijk uitsluitend mogelijk bij grootschalige rampen.

De wet, en daarmee dan ook de daarop gebaseerde maatregelen, vervalt in beginsel zes maanden nadat de wet in werking is getreden. Omdat het volgens de minister niet duidelijk is hoe de verspreiding van het virus zal verlopen en evenmin bekend is wanneer een vaccin beschikbaar komt, kan de wet met drie maanden verlengd worden bij koninklijk besluit, dat een week vooraf ter kennis gegeven wordt aan de Eerste en Tweede Kamer. De tijdelijkheid is daarmee een permanente tijdelijkheid die tot in de lengte van dagen verlengd kan worden. Let op: er is hier sprake van een kennisgeving. Het parlement hoeft dus niet te stemmen. De volledige macht ligt bij de minister. Enerzijds schrijft de minister dat de Nederlandse samenleving een enorme wilskracht heeft getoond om de volksgezondheid te beschermen en wordt er een beroep gedaan op ieders eigen verantwoordelijkheidsgevoel: zo moeten we het virus met elkaar onder controle houden. Hoe eigen verantwoording samengaat met een waaier van strafbepalingen, maakt de minister niet duidelijk. In de toelichting komt het woord ‘boete’ maar liefst 94 keer voor.

Op de meeste overtredingen staat een boete van 435 euro. Dit boetebedrag sluit volgens de minister aan bij overtredingen als verstoring van de openbare orde door samenscholing en acht dit een passend boetebedrag. Deze boetes kunnen oplopen tot 4.350 euro en drie maanden hechtenis. De minister maakt een uitzondering voor kinderen: die krijgen ‘slechts’ een boete van 95 euro en kunnen naar een HALT-traject gestuurd worden. Het is aan de ouders om de kinderen uit te leggen dat zij gestraft worden wanneer zij te dicht bij hun vriendjes in de buurt komen.

Ook kunnen ze het zogenaamde Wuhan-vaccin (Covid-19) voor iedereen verplicht stellen ook voor mensen die niet ingeënt willen worden. Dat betekent een regelrechte aanval op het onveranderlijke mensenrecht op de integriteit van ieders lichaam. Bovendien zal een vaccin binnen nu en pak weg anderhalf jaar niets anders dan een nepvaccin blijken te zijn. Covid-19 komt namelijk uit de coronavirusfamilie, die een aantal andere zeer besmettelijke ziekten omvat. Dat komt neer op één groot medisch experiment met wellicht onvoorstelbare gevolgen voor de mens. Het ontwikkelen van een -verondersteld werkend- vaccin duurt normaal gesproken tussen de 8 en 10 jaar, terwijl pas na 15 tot 20 jaar kan worden gezegd of een vaccin daadwerkelijk ‘veilig’ is. Zo bestaat er na jaren onderzoek ook nog steeds geen vaccin tegen SARS, een ander coronavirus, tegen malaria, tegen HIV, ziekten die al jaren bekend zijn. Daarom is het zeer 'onwaarschijnlijk' dat er binnen afzienbare tijd een echt vaccin tegen het Wuhan-virus zal zijn dat voor iedereen werkt. Gezien het voorgaande is het zelfs zeer twijfelachtig of ze ooit een vaccin voor het Wuhan-virus zullen vinden.

In de wet van De Jonge zijn ook bijzonder opsporingsambtenaren aangewezen voor de handhaving. Daar hebben we in het voorjaar al een voorproefje van gehad. Figuren die de macht hebben gekregen de mede burgers te trakteren op meer dan schandalige bekeuringen.

Wat je keer op keer in die wet terugziet, is dat in feite niet de minister bepaalt wat er gebeurt, maar “deskundigen”. Alle wegen leiden naar het RIVM. Dit is het instituut waar het lot van de Nederlandse burger bepaald wordt. De Jonge hoeft zich nergens voor te verantwoorden, want alles wat hij doet, doet hij op basis van advies van het RIVM. Dit is belangrijk, want er gaat onherroepelijk een tweede coronagolf komen.

Vorig jaar september, ver voordat men nog van het coronavirus had gehoord, kwam de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met een jaarrapport. De voorpagina begint met een duidelijke afbeelding van een coronavirus en mensen die met mondkapjes lopen. Heel bijzonder als je bedenkt dat formeel pas de eerste besmettingen in december bekend gemaakt werden. Volgens dit jaarrapport zullen er in 2020 twee grote oefeningen, simulaties plaatsvinden, waaronder minimaal één waarbij bewust een virus wordt losgelaten op de bevolking die ademhalingsproblemen zal veroorzaken.

Het tweede deel van die oefening dient plaats te vinden uiterlijk september 2020. Zoals het er echter nu naar uitziet zou dat best eens al begin september kunnen zijn.

De woede onder de bevolking zal alleen maar toenemen. Steeds vaker en steeds meer mensen beginnen te beseffen dat ze hun elementaire vrijheden kwijtraken omdat een stel figuren die zichzelf gezagsdragers noemen, dat hebben besloten.

 

De politie, vrouwen en mannen die in dienst zijn getreden voor volk en vaderland, worden door de politiek misbruikt en staan in opdracht van burgemeesters -naar het voorbeeld van Remkes op het Malieveld in Den Haag- lijnrecht tegenover de bevolking die ze zouden moeten dienen!

Zo gewetenloos handelen leiders die zich het recht toe-eigenen de bevolking met grof geweld te confronteren.

De Tweede Kamer behandelt op 20 augustus al de satanische-coronawet. De coalitiepartners VVD, D66, CU en CDA samen met Groen Links en SGP hebben hiervoor gekozen. Zij vormen niet alleen een meerderheid in de Tweede maar ook in de Eerste Kamer. De enige die deze wet nog kan tegenhouden is de Koning maar die zal er gewoon zijn handtekening onder zetten.

 

Het Wuhan test systeem rammelt aan alle kanten.

Minister De Jonge wil quarantaine verplicht stellen als blijkt dat mensen positief getest worden op het Wuhan-virus. Hij noemt quarantaine een stevige maatregel maar gerechtvaardigd. Maar het blijkt dat de Nederlandse bevolking permanent in de maling wordt genomen over het aantal test gevallen. Volgens wetenschappers bewijzen deze testen niets over de aanwezigheid van het Wuhan-virus. Om vast te stellen of men besmet is wordt de zogenaamde Polymerase Chain Reaction (PCR) test gebruikt wat is bedacht door de op 7 augustus 2019 overleden biochemicus en Nobelprijs winnaar Kary Mullis. Mulles is van mening dat deze techniek niet geschikt is voor het opsporen van een virus omdat het nooit ontworpen is voor het vaststellen van een virus. PCR is extreem gevoelig, wat betekent dat het zelfs de kleinste stukjes DNA of RNA kan detecteren - maar het kan niet bepalen waar deze deeltjes vandaan komen.

 

Ook Diederik Gommers van het RIVM is van mening dat de PCR test niets zegt over de klinische implicaties en het eventuele ziekteverloop. Zie ook deze video. Zie ook deze video waarin moleculair analist Merel Boogaard het gebruik van de PCR test datazwendel noemt. Bovendien is het raar dat ze plotseling veel gaan testen want iedere PCR test levert € 150 op. Er valt flink geld mee te verdienen. Dat er sprake is van nep-testen maakt natuurlijk niets uit, dat heeft de bevolking toch niet in de gaten. En dat er op deze manier een gefingeerde tweede golf besmettingen ontstaat komt Rutte&Co goed uit want dan kan hij zijn satanische coronawet dwingend aan de bevolking gaan opleggen.

 

De enige manier waarop vastgesteld zou kunnen worden dat het daadwerkelijk om een Wuhan-virus zou kunnen gaan is, als men er in zou slagen dit virus te isoleren, met andere woorden aan te tonen dat het überhaupt bestaat. Tot nu toe blijkt dat niet één van de wetenschappers heeft kunnen aantonen dat ze er daadwerkelijk in geslaagd zijn om dit virus te isoleren. Hieruit blijkt dat alle mensen die het label ‘besmet met Wuhan-virus” opgeplakt krijgen waarschijnlijk gewoon iets simpels onder de leden hebben zoals een verkoudheid of een allergische reactie. Zie ook deze video.

 

Al ver voordat de huidige coronapandemie een feit was, was journalist Torsten Engelbrecht in samenwerking met artsen en specialisten bezig met onderzoek naar virussen en vooral wat de gevolgen zijn van al die virussen en pandemieën.Zo schreef hij in 2007 al het boek Virus Mania, met als subtitel: Hoe de medische industrie ieder keer weer pandemieën verzint waarbij ze miljarden verdienen ten koste van ons. Dus, niet vreemd dat nu ook deze nieuwe pandemie tevoorschijn komt, Torsten Engelbrecht er bovenop duikt om uit te vinden wat nu wel en niet waar is over dit “vreselijke virus". Na het benaderen van talloze wetenschappers komt Engelbrecht tot de conclusie dat niemand ooit heeft kunnen aantonen dat het covid-19 virus bestaat. Niemand is er, waar dan ook ter wereld, in geslaagd om dit virus te isoleren en derhalve bestaat er voor een coronatest dan ook geen wetenschappelijk vereiste “gouden standaard”. Om correct op een virus te kunnen testen, moet je er wel eerst in slagen om dit virus te isoleren, zodat je de exacte genetische samenstelling van dit virus hebt.

Studies tonen bovendien aan dat 50% van de bevolking al immuun was voor corona-virussen vanwege eerdere gewone corona-verkhoudheid-besmetting(en). Kruisreactiviteit levert kruisimmuniteit op! Het nieuwe corona-virus blijkt helemaal niet zo nieuw te zijn : immuniteitscellen herkennen het moeiteloos.

In het najaar willen Rutte&Co de hele bevolking gaan testen en in quarantaine plaatsen, die op een of andere manier in contact zijn gekomen met het Wuhan-virus. Mensen zullen dus op niet wetenschappelijke gronden moeten aanvaarden dat hun privacy ernstig geschonden zal worden, door hen te ondervragen waar ze allemaal zijn geweest en met wie ze contact gehad hebben. Wanneer je geen trek hebt om de draconische maatregelen op te volgen, dan loop je zelfs het risico voor een geesteszieke psychopaat uitgemaakt te worden die opgesloten moet worden. En wat te denken van deze uitspraak van Mark Rutte gericht aan het adres van voetbalsupporters waarin hij benadrukt dat spreekkoren, gezang en hard juichen verboden zijn wegens het risico op de verspreiding van het Wuhan-virus. Hij opperde het gebruik van een toeter, of het zachtjes roepen van 'hoera' als een favoriete club scoort. Wat zullen ze lachen daar achter de coulissen in Den Haag over hoe succesvol ze zijn in het manipuleren van de bevolking.

 

Agenda 2030 van de Verenigde Naties streeft naar depopulatie (deel 7) volgt op 24-08-2020.

 

Franklin ter Horst