Het vereren van satan

Het teken dat de fans hier maken, staat bekend als het eren van satan

Het vereren van de duivel neemt schrikbarende proporties aan!

Met dank aan Joshua Stegeman voor het toesturen van een deel van deze informatie.

 

In Mexico vindt sinds 2010 het zogeheten; 'Hell and Heaven fest' plaats. Het gaat om een hardrock/metal-festival wat in de openlucht wordt gehouden. Bijzonder is dat het festival enkele keren ook gesponsord werd door het biermerk C(l)or(l)ona. Met meer dan 30.000 festivalbezoekers trekt het metalmuziekfans van alle subgenres, waaronder thrash metal, black metal, death metal, power metal, gothic metal, folk metal en zelfs metalcore, nu metal, hardrock van over de hele wereld. Het is allemaal satanisme wat de klok slaat. 

Het festival wordt voornamelijk bezocht door een Mexicaans publiek uit het hele land, maar trekt een groot aantal bezoekers uit Midden- en Zuid-Amerika, evenals fans uit Europa en andere delen van de wereld. De afgelopen tien jaar heeft H&H indruk gemaakt met optredens van genrelegendes zoals Ozzy Osborne, Deep Purple, Guns 'N' Roses, Scorpions en Kiss. Wat opvalt op enkele van de reclameposters is de afbeelding van mensen/wezens met een middeleeuws Pest-mondmasker en/of gasmaskers.

Satan is met een groot leger van demonen naar de aarde gekomen en heeft daar veel bereidwillige helpers gevonden in de muziek, in de vrijmetselarij en in bewegingen als de New Age en de Great Reset van Klaus Schwab. In Amerika bestaat een vereniging van tovenaars en samenzweerders die zich "Wicca" noemt. Deze vereniging bezit een aantal muziekuitgeverijen die CD’s op de markt brengen die ten doel hebben om aan de morele vernietiging en innerlijke ontreddering van de jeugd bij te dragen. De CD’s nodigen mensen uit om de duivel te huldigen met een teken en toe te treden tot het satanisme.

Het handgebaar, afgebeeld op bovenstaande foto,  staat bekend staat onder verschillende namen zoals “El Diablo”, “Il Cornuto” ook wel “Heil Satan” en verder the horn, horned devil, devil salute. Op internet zijn diverse afbeeldingen te zien van bekende mensen die ook dit handgebaar maken.

Het is een zeer populair gebaar bij mensen die hun ziel aan de duivel hebben verkocht. Ook vele Rockgroepen maken dit gebaar tijdens hun optredens. Duizenden fans nemen het gebaar van hun idolen over en eren daarmee satan, waarschijnlijk zonder te beseffen waar ze mee bezig zijn. Op een cover van de rockband Dio staat een satankarakter dat hetzelfde handgebaar maakt.

De Australische popgroep Deicide heeft een CD uitgebracht die aanspoort tot haat en geweld en tot het doden van christenen. Er zijn liedjes op te vinden als "Als Satan straks de wereld regeert". De leider van de popgroep verklaarde in een interview dat hij dagelijks tot satan bidt en God vervloekt. Het komt rechtstreeks uit de diepste satanische duisternis. Satanisten en duivelaanbidders verklaren openlijk dat zij de geestelijke krachten leveren aan dit soort rockmuzikanten. Ze roepen op om het evangelie van satan uit te dragen, hem te eren en te volgen De praktijk heeft uitgewezen dat wanneer jongeren een bepaalde tijd aan dit soort muziek worden blootgesteld, er een vorm van razernij, hysterie en woede bij ze ontstaat. Mensen die zich er mee bezig houden worden aan satan gebonden. 

Lady Gaga met het satansteken

Om mensen/artiesten zover te krijgen dat ze precies doen wat hen is opgedragen maken ze gebruik van wat men noemt mindcontrol technieken. Eén van dergelijke mindcontrol slachtoffers is Stefani Germanotta, beter bekend als Lady Gaga.

Lucifer (Satan) is geen product van de menselijke fantasie, geen mythe, maar reële werkelijkheid. Hij wordt verteerd door een gloeiende haat tegen Jezus/Yeshua en Zijn volgelingen. Een groot deel van de wereld wordt geleid door machthebbers die hun voorliefde voor Lucifer openlijk aan het grote publiek presenteren. De Luciferiaanse filosofie is de basis en de inspiratie voor de Nieuwe Wereldorde. Ons huidige wereldbestel is Satans werkterrein en hij heeft heel wat politieke en religieuze psychopaten die ten dienste van hem staan.

 

Volgens de jonge Hugo de "Groot" en de media hebben we op dit moment te maken met een ‘p-a-n d emie van de on-gevak-sineerden’.

Rutte&CO denken aan de invoering van een c(l)orona toegangsbewijs voor bezoekers van onder meer horeca, theaters en bioscopen. De genoemde Nederlandse minister  wil er op die manier voor zorgen dat meer mensen zich laten vacantie neren. Er zijn volgens hem zo’n twee miljoen Nederlanders die dat niet hebben gedaan en ‘dat zijn er te veel’ zegt hij. Hij zegt dat “er door die groep nog steeds behoorlijke beperkingen nodig zijn om te voorkomen dat ziekenhuizen weer overbelast worden”. Hij zegt vervolgens dat het kabinet niet voor een vacantie plicht is, “maar we moeten wel een indringend gesprek voeren over vacantie”. De vrijheid van de één moet volgens hem niet de vrijheid van alle anderen de hele tijd blijven beperken, zo zei hij in EenVandaag.


Uit mijn nieuwsbrief van 30-11-2020: “Vacanties is één van de volgende dwangmiddelen waaraan de wereldbevolking zich zal moeten onderwerpen. Ze zullen dat in eerste instantie presenteren als vrijwillig. Maar zonder vacantie zal het leven zeer ongemakkelijk gemaakt worden. Zonder ‘vacantie-certificaten’ zullen uw vrijheden drastisch worden beperkt met het argument dat ze niet het risico willen lopen dat u de gezondheid van anderen in gevaar brengt.


Ook beweert deze zelfverklaarde ‘medische expert’- niet gehinderd door enige transparantie en onderbouwing- dat negen op de 10 ziekenhuispatiënten zich niet hebben laten vacantie neren. Ook volgens de media hebben we op dit moment te maken met een ‘p-a-n-d emie van de on-gevak-sineerden’, maar zorgmedewerkers vertellen een ander verhaal want die zeggen dat er vooral inge-ënte mensen in het ziekenhuis liggen. Ook uit onder meer Groot-Brittannië komen berichten dat het juist de ge-vak-sineerden zijn die in ziekenhuizen worden opgenomen.

Na ruim anderhalf jaar wordt de Nederlandse bevolking nog steeds met nietszeggende cijfertjes en grafiekjes geconfronteerd waarbij elk bewijs ontbreekt en de media helpen driftig mee dit te verspreiden. Ze presenteren op bedrieglijke wijze verzonnen feiten als ‘wetenschap’.

Uit gesprekken van journalisten met de Buiten-parlementaire Onderzoekscommissie, blijkt hoe ernstig de journalistiek in ons land is ontspoord. Kritische vragen worden niet gesteld. Het overheidsbeleid wordt klakkeloos als richtsnoer genomen en tegenstanders van het beleid worden in een kwaad daglicht gesteld. Onafhankelijke berichtgeving maakt plaats voor propaganda.

Een gewone snottebel wordt door de paniek zaaiende ‘deskundigen en ‘wetenschappers’ van het RIVM en het OMT -de aanjagers van de C(l)ovi-d-19 nep-p(l)andemie- levensgevaarlijk genoemd en om dit uit te bannen moeten veel meer mensen zich laten vacantie neren. Zolang het merendeel van de mensen de uitspraken van deze fabelvertellers nog steeds gelooft dat een griepvirus is gemuteerd in een vreselijk “killervirus” kan de C(l)ovi-d-19 soap nog ongestoord doorgaan en zullen ze straks ook zonder bezwaar de uitrol van de derde “boos-ter shot” accepteren.

Ook blijkt de griep plotseling weer terug te zijn. Ziekenhuizen zeggen een zware griepgolf te vrezen. Toen c(l)orona in maart 2021 kwam, was de normale jaarlijkse griepperiode plotseling uit de hele wereld verdwenen. ‘Geen griepdoden meer maar alleen nog maar c(l)orona-doden.’ In werkelijkheid werden alle griepdoden omgetoverd tot c(l)orona-doden. Volgens Rutte&Co en de mainstream media stroomden de ziekenhuizen in het voorjaar vol met c(l)orona-patiënten. Bij nader onderzoek bleek er echter geen enkel verschil te bestaan met bijvoorbeeld de griepjaren 2016 of 2018. In het begin van 2020 niet, want de griep was plotseling verdwenen. Niet alleen in ons land, maar in alle landen. In diverse landen zoals Zuid-Afrika verschenen grote koppen in de kranten waarin men zich verbaasd afvroeg waar de griep was gebleven.

Wat betreft de derde p-r-i-k zullen ze zeggen dat iedereen deze in-jektie nodig heeft voor de winter. Maar ook deze p-r-i-k zal na enkele maanden weer uitgewerkt blijken te zijn waarop een vierde p-r-i-k moet volgen. De zogenaamde c(l)orona varianten-waaronder het D-el-ta-vi-rus- die zo’n derde p-r-i-k noodzakelijk maken zijn echter volgens diverse deskundigen geen vi-Russen maar gewoon door vacantie natie veroorzaakte ziekten. Arts Peter A.Mc-Cull-ough en andere artsen zeggen dat niet c(l)orona, maar de vacanties de grootste bedreiging vormen. De vak-sinatie-campagne van de C(l)ovi-d-19 killshot Gestapo heeft het vi-Rus verder verspreid in plaats van het in te dammen. Het zijn beproefde instrumenten voor het opbouwen, consolideren en behouden van dominantie.

De meeste mensen hebben nog steeds geen idee wat er met hen, met hun leven of met de wereld om hen heen gebeurt of wat er daarna met hen gaat gebeuren. Door de al maandenlang aan de gang zijnde constante leugenpropaganda is voor vele mensen het door de overheid verkondigde nep-nieuws waarheid geworden en kunnen ze het niet meer anders zien. Zij accepteren zonder morren de boobytrap pseudovacanties en zijn als zodanig bereid de zeggenschap over hun eigen gezondheid en lichaam op te geven. Volgens diverse deskundigen zullen de ge-vak-sineerden een enorme schok te verduren krijgen wanneer ze ontdekken dat hun ‘vacantie-paspoort’ niets anders dan een ticket is voor niet-aflatend menselijk lijden. Gelukkig beginnen velen door te krijgen dat het helemaal niet om een vi-Rus gaat maar om de uitwerking van een plan om de hele wereld onder controle te brengen van een stel gewetenloze satanische machthebbers en hun trekpoppen.

De zogenaamde ‘boos-ter shots’ zijn simpelweg een nieuwe dosis van het "spijker-pro-teï-ne wapen" dat wordt toegediend om het de-pop-ula-tie-proces te versnellen.

De bekende arts Vladimir Ze-lenko noemt in de Stew Peters Show, c(l)ovid de grootste psyop uit de geschiedenis. “Door mensen bang te maken en te isoleren, zullen ze uiteindelijk alles doen wat je van ze vraagt. Alles wat angst remt en daarmee de psychologische oorlog tegen onschuldige mensen ondermijnt, zal worden zwartgemaakt omdat het doel is om de angst in stand te houden. Veel mensen hebben p-r-i-k-spijt omdat ze last hebben van de bijwerkingen.” Over de c(l)orona vacanties zei hij: “Neem ze niet. Ze werken niet. Ze zijn ongelooflijk gevaarlijk en onveilig.” Ook zegt hij zich zorgen te maken over de ‘del-ta-va-ria-nt’. In steeds meer landen worden boos-tervacanties uitgedeeld om mensen te ‘beschermen’ tegen deze va-ri-an-t. Dat heeft volgens dr. Ze-lenko helemaal geen zin. Een studie van 10 augustus in de Lancet toont aan dat ge-fak-sineerde mensen vatbaarder zijn voor de Del-ta-va-ria-nt.

Ze-lenko zegt dat de landen met de hoogste vacantie graad ter wereld – Israël en de Seychellen – te kampen hebben met grote uitbraken van de del-ta-va-ria-nt. “Het ‘vacantie’ werkt dus niet,” benadrukt de arts in gesprek met One America News. “Wat heeft het dan voor zin om een derde p-r-i-k te geven van iets wat niet werkt? Het slaat nergens op.” Hij zegt ook dat natuurlijke antistoffen veel beter beschermen dan vacanties: “De on-ge-fak-sineerden bouwen natuurlijke immuniteit op, die veel betere bescherming biedt tegen nieuwe varianten dan het vacantie.” De c(l)orona p-r-i-k blijkt bovendien erg gevaarlijk te zijn voor jonge kinderen. Bij meer dan 4000 kinderen is een aandoening vastgesteld die multisystem inflammatory syndrome wordt genoemd. 37 kinderen zijn eraan overleden. In de media hoor je daar niets over.  “Je vak-sineert alleen kinderen als je in rituele kinderoffers gelooft” aldus Ze-lenko.

Ze-lenko legt aan een Joods Tribunaal uit, dat het Pfi-fer-vacantie niet veilig is, infecties niet tegenhoudt en tenslotte volstrekt overbodig is. Dat het vacantiecontract met Pfi-fer 10 jaar lang geheim moet worden gehouden, zegt al genoeg. Ook zegt Ze-lenko dat het schade toebrengt aan bijna elk systeem in het menselijk lichaam. Door de constante leugens over de valselijk als ‘vacanties’ verpakte gèn-manipulatie in-jec-ties, gekoppeld aan de almaar grotere vacantie dwang, lijkt wereldwijd het vertrouwen van de bevolking in de geloofwaardigheid van de overheden te verdwijnen. Hoe meer de overheid pusht, chanteert, dreigt en intimideert om iedereen ge-fak-scineerd te krijgen, hoe meer de burgerij zich zal verzetten.

Veel mensen beginnen door te krijgen dat het niet om een vacantie gaat maar om gen-etische manipulatie. De zogenaamde ‘boos-ter shots’ zijn volgens diverse deskundigen simpelweg een nieuwe dosis van het spijker--pro-teï-ne wapen dat wordt toegediend om het de-pop-ula-tie-proces te versnellen. Keer op keer komen er nieuwe wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat ADE (Antibody Dependant Enhancement) een grote rol gaat spelen bij mensen die zijn ge-fak-sineerd tegen c(l)orona. Volgens de voormalige hoofdwetenschapper van Pfi-fer, Dr. Michiel Ye-adon, zijn de C(L)OVID-in.ject.ies en hun eindeloze boos-ters “ont-volk-ings-wapens”, ontworpen om mensen tot slaaf te maken en te doden, schrijft Naturalnews.com.  

De Australische gezondheidschef Kerry Chant heeft gezegd dat  c(l)ovid  ‘voor altijd’ onder ons zal zijn en dat we zullen ‘moeten wennen’ aan het halen van eindeloos veel "boos-ter vacanties".  De Chief Health Officer van de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales deed deze verontrustende uitspraken tijdens een recente persconferentie. Het wordt tijd dat de zogenoemde “volledig ge-fak-sineerden” zich realiseren dat ze als proefratten worden gemanipuleerd en ontdekken dat er niets ethisch of wetenschappelijk is aan wat hen wordt aangedaan. Slechts enkele maanden nadat de volledig ge-fak-sineerden “vrijheid” was beloofd, krijgen ze straks te horen een derde p-r-i-k nodig te hebben om de vrijheid te behouden en dat zal niet de laatste zijn.

De Franse professor Christian Perronne kreeg tijdens een interview met UK Column de vraag of on-ge-fak-sineerden bang moeten zijn voor ‘c(l)oronavarianten’.  “Precies het tegenovergestelde!” antwoordde de vacantiedeskundige. “Ge-fak-sineerden" lopen risico. In verschillende landen is nu bewezen dat juist ge-fak-sineerde mensen in quaran-taine moeten worden geplaatst. On-ge-fak-sineerde mensen zijn niet gevaarlijk; ge-fak-sineerde mensen vormen een gevaar voor anderen,”  benadrukte de Franse professor.


Over de hele wereld komen mensen in op stand tegen de medische tira-nnie van de overheden

Op zondag 5 september waren naar schatting 100.000 de-mon-stranten op de Dam in Amsterdam om te laten zien dat ze het beleid van Rutte en trawanten meer dan zat zijn. De NOS beweerde dat er bij de dem-on-stratie 20.000 mensen aanwezig waren, maar dat zijn we gewend van deze omroep.  Foto  : Protestmars door Amsterdam (Videostill YouTube/Café -Welt-schmerz)

De aan zelfoverschatting lijdende veearts Marion Koop-mans reageerde op de speech van Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD), die zei dat ‘heel Nederland bij de de-mon-stra-tie betrokken was, met de woorden: “Nou nee hoor, wat laag in de vertegenwoordiging van de wetenschap denk ik zo.”Alsof er alleen maar minderwaardig gepeupel meeliep terwijl er onder andere politieagenten, (oud-)militairen,  marechaussees, artsen, ambulancemedewerkers, psychologen, 

docenten, brandweerlieden, jeugdhulpverleners, fysiotherapeuten, journalisten en topsporters mee liepen in de mars. 

Jan Paternotte Tweede Kamerlid (D66) vatte het massaprotest op de Dam op Twitter in een weerzinwekkende haatzaaiende tweet als volgt samen: “Radicalisering. Vandaag op de Dam in een ranzige cocktail van homohaat, antisemitisme, fake news en intimidatie. Met een prinsenvlaggetje erin.”  Hij zorgde met zijn tweet voor een storm van verontwaardiging.

BlueTruth, een groep (oud-)politiemedewerkers, heeft Paternotte aangeschreven. “Tip van politieagenten die zich zorgen maken: doe aan waarheidsvinding!” schrijft de organisatie in een bericht aan het Kamerlid. Voor politici ligt hier een plicht. Je bent namelijk als politicus medeverantwoordelijk voor de gen-ocide die nu plaatsvindt. “Nog een advies: ga voor de verbinding in plaats van de polarisatie te vergroten met haatzaaiende berichten. Gedraag je als een waardig volksvertegenwoordiger en doe uitspraken ten gunste van het volk, niet tegen een bepaald deel van het volk,” schrijven de politiemedewerkers. BlueTruth dient als vangnet voor politieagenten die vragen hebben, vastlopen of gewoon een luisterend oor nodig hebben. “De roep hierom wordt steeds luider.”

De de-mo-nstra-tie op de Dam laat zien dat Rutte&CO er niet in zijn geslaagd met zelfs de meest virulente censuur en leugens lang niet iedereen heeft weten te manipuleren. In Frankrijk gaan al wekenlang honderdduizenden de straat op in landelijke protesten tegen de gezondheidspas van tiran Emmanuel Macron die de toegang tot restaurants en openbare ruimtes voor niet-ge-fak-sineerde mensen drastisch zal beperken. Mensen in Rome, Napels en Turijn scandeerden "vrijheid" en "stop met de dic-tat-uur" over plannen voor de zogenaamde "groene pas".  In Londen protesteerden tienduizenden tegen wat zij omschrijven als een uitholling van hun burgerlijke vrijheden.

In Sydney Australië liepen naar schatting tussen de 10-15.000 mensen mee in een mars, terwijl de opdracht van de regering was thuis te blijven. Velen droegen borden met boodschappen als “Wake up Australia”, “No more lockdowns” en “No to vacation passports”. De regeringen van Australië en ook Nieuw Zeeland hebben zich met de meest onmenselijke en absurde C(l)ovid maatregelen tegen hun eigen onderdanen gekeerd. Beelden uit Australië tonen lege supermarktschappen terwijl duizenden medewerkers in qua-rant-aine moeten en truckers staken. Er zijn grote tekorten ontstaan. De premier van de Australische deelstaat Victoria, Daniel Andrews, heeft de transitie naar een ‘vacantie-economie’ aangekondigd. “Er komt een ge-fak-sineerde economie en je mag deelnemen als je ge-fak-sineerd bent,” zei Andrews. “We gaan naar een situatie waarin we – om het zorgstelsel te beschermen – mensen buitensluiten die niet ge-fak-sineerd zijn,” benadrukte de premier.

Artikel overgenomen van de Heer Ter Horst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb